e-prawnik.pl Porady prawne

Składki

Składka na ubezpieczenie zdrowotne objętych „zerowym PIT dla młodych”

16.8.2019

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby ubezpieczone, które nie ukończyły 26 roku życia i są zwolnione z podatku dochodowego PIT

Jak płatnik powinien obliczać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

Obliczana przez płatnika składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być porównana z wysokością zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, którą płatnik obliczyłby, gdyby przychód ubezpieczonego nie był zwolniony od podatku. Jeśli obliczona składka jest wyższa od tej „zaliczki”, to składka jest obniżana do jej wysokości. Jeśli natomiast obliczona składka jest niższa od kwoty tej „zaliczki”, składka potrącana jest w pełnej wysokości z dochodu ubezpieczonego.

Wynika to z art. 83 ust. 2a i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373) w brzmieniu obowiązującym od 1 sierpnia 2019 r.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ