Składki ZUS. Dobra wiadomość dla firm

Przedsiębiorcy dostali dodatkową ochronę. Nie poniosą już podwójnych kar za zaległe opłaty.

Od 31 maja obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

– Jej celem jest wyeliminowanie podwójnego karania osób fizycznych za nieopłacenie składek do ZUS lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości – informuje Kancelaria Sejmu.

Przypominamy, że przed zmianą przepisów przedsiębiorca, który nie odprowadzał składek na ubezpieczenie społeczne, musiał je zwrócić wraz z odsetkami. Oprócz tego płacił tak zwaną opłatę dodatkową, która wynosiła nawet 100 procent tego, co zalegał ZUS-owi.

Do tego możliwa była druga sankcja – za wykroczenie. Grzywna mogła sięgnąć w tym przypadku 5.000 złotych. Jeśli biznesmen zatrudniał inne osoby i nie odprowadzał składek, naruszał też prawa pracownika wynikające ze stosunku ubezpieczenia społecznego (np. prawa do pomocy medycznej lub prawa do emerytury bądź renty). 

W takiej sytuacji – obok opłaty dodatkowej – możliwa była kara przewidziana przez kodeks karny. Chodzi o grzywnę, ograniczenie wolności, a nawet dwa lata więzienia.

Jakie kary zostały po zmianie prawa?

Wszystkie – ale nie można ich stosować jednocześnie. Trybunał Konstytucyjny stwierdził bowiem, że wspomniane sankcje – gdy funkcjonują oddzielnie – nie łamią ustawy zasadniczej. Łącznie tworzą jednak mechanizm prawny, który trzeba zlikwidować.

Trybunał podkreślał przy tym, że dodatkowa opłata, mimo swojej nazwy, nie ma na celu zrekompensowania ZUS nieopłacenia w terminie składek (tę funkcję pełnią odsetki od powstałych zaległości). – Jest rodzajem tzw. kary administracyjnej, która pełni funkcję represyjno-prewencyjną, zbliżoną do funkcji kar za wykroczenie lub przestępstwo – stwierdzili sędziowie Trybunału.

W związku z tym uznano, że przepisy nakładające opisane kary są niezgodne z konstytucją. Nowa ustawa realizuje wyrok Trybunału.

Tak będzie działał nowy system

Teraz przedsiębiorca nie uiści dodatkowej opłaty, jeżeli został już ukarany w tej samej sprawie za wykroczenie bądź

W taki sposób nowe przepisy nie zlikwidowały podważonych przepisów, lecz wyeliminowały mechanizm, który doprowadzał do stosowania podwójnych kar.

Zaproponowane zmiany są wystarczającym zabiegiem legislacyjnym dla wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego – twierdziło ministerstwo pracy w uzasadnieniu projektu zmian.

Warto na koniec zaznaczyć, że na nowym prawie skorzystają również przedsiębiorcy, wobec których ZUS prowadzi obecnie postępowanie. Odświeżone zapisy będą stosowane bowiem również do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 31 maja. Jeśli tego dnia toczyło się postępowanie sądowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wymierzy biznesmenowi opłaty dodatkowej.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 10 maja 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 611).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Cezary

20.6.2012 21:2:9

Re: Składki ZUS. Dobra wiadomość dla firm

jak się mają przepisy do mojego przypadku.Od 2008r.ZUS mnie prześladuje. Miałem firmę transportową 20 lat od 1991r.Płaciłem składki przy zatrudnieniu ponad 30 osób.Najpierw wyciągneli jakieś zaległości,że niby nie płaciłem składek w 2000r. przez 6-miesięcy.W 2008r. miałem zapłacić zaległość plus odsetki plus kara.Pomimo, iż w ciągu tych 8 lat biorąc kredyty i leasingi ZUS wystawiał mi kilkakrotnie zaświadczenia o nie zaleganiu.Zaczoł się mój horror.Zablokowane kąta uruchomiły reakcję łańcuchową,zaczołem zalegać ze wszystkim.W lutym 2008r miałem poważny zawał.Od 2008r.straciłem wszystko dociągnołem do końca 2010r.i w 2012.01.01.wyrejestrowałem działalność.ZUS w dalszym ciągu robi swoje ,wpisał się na chipotekę domu który zają komornik sądowy,podał do sądu i mam trzy grzywny po 1000 zł+450koszty.Podał mnie do sądu o upadłość, teraz podał o zakaz prowadzenia działalności sprawa 26.06.2012r.27.07.2012r.sprawa o zamianę grzywny na karę więzienia.Mam rętę 837,49 brutto komornik sąd.zabiera ile może zostaje niecale 500zł.Co dalej mnie czeka?To są te dobre wiadomości dla firm.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

 • Mały ZUS już zaprojektowany

  Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić obniżone, (...)

 • Co zmieniło się w opłacaniu składek na FGŚP?

  5 września br. weszła w życie zmiana do ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, która wprowadziła nową definicję pracownika, za którego występuje (...)

 • Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

  1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zmiany przepisów określających obowiązujące wysokości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 • Wysokość emerytur przedsiębiorców zależna jedynie od nich

  Ogólna zasada przyjęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest prosta – im niższe zarobki, tym niższa emerytura (i odwrotnie). Dotyczy to zwłaszcza właścicieli firm, którzy są przecież (...)

NA SKÓTY