Rodzice a dzieci

Opieka

Pozostałe

Przestępstwo

Wykroczenia

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

Strona 1 z 2

W dn. 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, szefowie czterech resortów - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister Zdrowia Ewa Kopacz, podpisali porozumienie o współpracy dotyczące realizacji rządowego programu zwalczania przemocy wśród młodego pokolenia poprzez zaszczepianie w nim sportowych idei.

W spotkaniu uczestniczyli też m.in. parlamentarzyści, wojewodowie, marszałkowie województw, rektorzy uczelni wyższych z obszaru wychowania fizycznego, a także przedstawiciele Policji.

Dzieci na boiska, nie pod budki z piwem

Minister Mirosław Drzewiecki zaznaczył, że wdrożenie projektu przeprowadzonego w woj. warmińsko-mazurskim stanowi wypełnienie zaleceń Komisji Europejskiej. Daje szansę, że wykorzystując te doświadczenia w perspektywie krajowej możliwe będzie obniżenie poziomu agresji wśród dzieci i młodzieży.
- Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie spędzali jak najwięcej czasu uprawiając sport, a nie stojąc w bramach, czy przy piwie - podkreślił Minister, wskazując na aktywność fizyczną jako lekarstwo przyszłości - antidotum na wiele dolegliwości społecznych.

Chcemy wychowywać dobrych obywateli i przyjaznych kibiców

O wychowaniu poprzez propagowanie zaangażowania młodych ludzi w sport mówił też Wicepremier Grzegorz Schetyna. Odnosząc się do porozumienia pomiędzy MSiT, MSWiA, MEN i MZ zwrócił uwagę na wspólny wysiłek resortów: - Chcemy rozszerzyć akcję lokalną na cały kraj - dlatego jesteśmy tu razem. Jak stwierdził, działania w województwie warmińsko-mazurskim pokazują jak niwelować przyczyny patologicznych zachowań i przejawów agresji wypływającej od dzieci i młodzieży. Przypomniał o ważnej roli jaką odgrywa projekt budowy boisk sportowych na terenie całej Polski do czasu rozpoczęcia Mistrzostw EURO 2012 - jest to niezwykle istotna akcja społeczna rządu.

Z doświadczeń lokalnych skorzysta cały kraj

Sygnowanie dokumentu było poprzedzone prezentacją pilotażowego programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" został wdrożony i realizowany w 2008 r. w województwie warmińsko-mazurskim. Przystąpiło do niego 180 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach programu wsparciem objęto 150 nauczycieli wychowania fizycznego, którzy przeszkoleni zostaną na studiach podyplomowych.

Cele programu obejmowały zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród nieletnich, podniesienie poziomu sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz promocję pozytywnych zachowań w sporcie w ramach idei fair play i kształtowanie postaw poszanowania prawa.

Założenia programu przedstawili jego pomysłodawcy: Zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Poseł Beata Bublewicz i Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Agresji i Patologii wśród Dzieci i Młodzieży dr Jarosław Klimczak.

Więcej ruchu, mniej przemocy

Głównym zadaniem programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia m.in. poprzez:

  • stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej,

  • działania w zakresie wsparcia programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży;

  • promocję zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży;

  • organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów „Moje Boisko Orlik - 2012" i „Blisko Boisko";

  • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej;

  • zapewnienie prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowanie ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei „fair play";

Realizacja projektu przebiegać będzie z wykorzystaniem środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej (w ramach perspektywy finansowej 2007-2013) oraz z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Współpraca pomiędzy resortami w ramach realizacji ogólnokrajowego programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży" ma na celu przede wszystkim:

  • integrację działań oraz aktywizację organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji,

  • zmniejszenie poziomu agresji oraz patologii wśród dzieci i młodzieży, podniesienie poziomu ich sprawności fizycznej oraz poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a także wyrobienie pożądanych nawyków żywieniowych,

  • uzyskanie wiedzy na temat czynników wywołujących agresję oraz sprzyjających powstawaniu przestępczości i zjawisk patologicznych oraz sposobów ich przeciwdziałaniu,

  • promocję pozytywnych zachowań w sporcie.

Obserwuj nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: