Czas pracy

Pozostałe

Święto na ostatnią chwilę...?

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Sejm przyjął ustawę o święcie narodowym 12 listopada 2018 r. Zgodnie z uzasadnieniem, dodatkowy wolny dzień pozwoli Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do trzech dni - od 10 do 12 listopada.

Ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt poselski) została już przyjęta przez Senat z 3 poprawkami.

11 listopada 1918 r. to dzień przełomowy w dziejach nie tylko Polski, ale i całej Europy. W lasku Compiègne pod Paryżem Niemcy podpisali rozejm kończący I wojnę światową, a w tym samym dniu w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Ta data stała się więc datą symbolicznego wydarzenia – odzyskania przez Polskę niepodległości. Myślę, że to narodowe święto od 100 lat jest jednym z najważniejszych świąt państwowych Rzeczypospolitej. Nie będę już tutaj podkreślał wszystkiego – m.in. tego, jak ważne było to, że po 123 latach zaborów, niewoli naznaczonej walką, cierpieniem, wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków, nasz kraj odzyskał suwerenność.

Ponieważ dzień 11 listopada w 2018 r. przypada w niedzielę, to zgodnie z projektem, dzień 12 listopada 2018 r. ma być Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. 

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy

Ustawa przewiduje, że 12 listopada 2018 r. ma być świętem narodowym i dniem wolnym od pracy. Pozwoli to Polakom na godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez wydłużenie czasu na uroczystości do 3 dni – od 10 do 12 listopada.

Wprowadzone przez senatorów poprawki m.in.: obejmują ten dzień zasadami dotyczącymi ograniczenia handlu analogicznymi jak w przypadku niedziel i innych dni świątecznych, a także skreślają preambułę do ustawy. Teraz Sejm odniesie się do tych poprawek.

Zgodnie z projektem, dzień 12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy, przy czym w tym dniu - o ile Sejm przyjmie senacką poprawkę w tym względnie - będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Tego dnia będą pracować jednak publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. W tym dniu będą więc udzielane świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczenia będą udzielane w godzinach ich udzielania według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia. Apteka ogólnodostępna, która zapewnia dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, będzie obowiązana zapewnić tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.

Ustawa nie zawiera innych niż wskazane przepisów przejściowych i dostosowujących.

Ma ona wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W związku z tym, że Sejm uchwalił opisywaną ustawę dopiero dnia 24 października 2018 r. oraz mając na względzie dalszy kalendarz prac nad ustawą (rozpatrzenie ustawy przez Senat, ewentualnie stanowisko Sejmu w odniesieniu do stanowiska Senatu, czas dla Prezydenta na podpisanie ustawy i zarządzenie jej ogłoszenia oraz czas na publikację aktu), można mieć uzasadnione wątpliwości co do jej zgodności z Konstytucją, a przede wszystkim z zasadą demokratycznego państwa prawnego (art. 2 Konstytucji). Trybunał Konstytucyjny wywiódł z zasady demokratycznego państwa prawnego m.in.:

 • zasadę ochrony zaufania do państwa i prawa;
 • zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku; 
 • nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis (odpowiedniego okresu dostosowawczego);
 • nakaz przestrzegania reguł poprawnej legislacji, w tym dostatecznej określoności przepisów prawa. 

Pierwsza, tzw. zasada lojalności państwa wobec obywateli, opiera się na założeniu określonej pewności prawa, przewidywalnym postępowaniu organów państwa oraz poszanowaniu przez ustawodawcę istniejących stosunków prawnych. W związku z tym, że wskazany akt prawny został uchwalony późno, co więcej w sposób zaskakujący dla adresatów, nie daje im tym samym możliwości dostosowania podjętych już decyzji (organizacyjnych, prawnych, biznesowych) do zmieniających się okoliczności prawnych.

Informacja Ministerstwa Zdrowia dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

Jak wyjaśnił resort zdrowia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne, świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne i świadczenia z zakresu rehabilitacji) udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia wynikającej z listy oczekujących lub kontynuacji leczenia u danego świadczeniodawcy.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu wynagrodzenia – jak za dzień ustawowo wolny od pracy – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że ustawa nie wymaga pracy podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia np.: Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacji sanitarno – epidemiologicznych. 

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy.


Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 30.10.2018

  Świąteczne ograniczenia w ruchu

  Jakie ograniczenia w ruchu będą obowiązywały w Dzień Wszystkich Świętych i Narodowe Święto Niepodległości oraz w dni poprzedzające te święta?

 • 29.12.2018

  Ograniczenia handlu w 2019 roku

  Wraz z początkiem nowego roku czekają nas zmiany w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Wkrótce zakupy będzie można robić tylko w ostatnią (...)

 • 25.4.2019

  Święto Chrztu Polski

  Niewiele osób zauważyło, że w niedawno kalendarzu pojawiło się nowe święto. Nowa ustawa ustanowiła nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski – przypadające na dzień (...)

 • 22.3.2010

  Dodatkowe dni wolne od pracy

  Czy za święto przypadające w niedzielę 15 sierpnia, Święto Wniebowzięcia NMP, przysługuje dodatkowy dzień wolny? Czy wiesz już wszystko o dniach wolnych od pracy? Masz wątpliwości, czy pracodawca (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)