Szpital nie może zawyżać opłat za "poród rodzinny"

Maksymalną wysokość opłaty za porody rodzinne powinno się uregulować ustawowo - twierdzi Krystyna Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta.

Tzw. „poród rodzinny" interpretowany jest przez szpitale jako forma dodatkowej opieki pielęgnacyjnej. Według ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta „przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną rozumie się taką opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu".

W konsekwencji - jeżeli realizacja opieki wiąże się z dodatkowymi kosztami, poniesionymi przez zakład opieki zdrowotnej - za usługę musi zapłacić pacjent.

Pobieranie takich opłat - chociaż zgłaszane już w zeszłym roku przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako bezprawne - jest normą w wielu polskich szpitalach. Placówki zdrowia argumentują branie pieniędzy za poród rodzinny tym, że za usługi takie nie otrzymują zwrotu z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wysokość opłaty ustala kierownik zakładu, kierując się - zgodnie z art. 35, ust. 2 ustawy - „rzeczywistymi kosztami" usługi.

- Zastosowanie powyższej regulacji powoduje, iż różnice w interpretacji pojęcia „rzeczywistych kosztów" są radykalnie różne, tym samym poród rodzinny w jednej placówce może być wyceniony na 150 złotych, a w innej na blisko 1000 złotych - czytamy w wystąpieniu Rzecznika Praw Pacjenta do Ewy Kopacz, Minister Zdrowia.

Wskutek uznaniowości opłaty pacjenci płacą więc różną cenę za tą samą usługę. Według Krystyny Kozłowskiej pozostawienie takiego stanu rzeczy należy uznać za „niepożądane".

- Stworzenie zapisu ustalającego maksymalną wysokość opłaty za porody rodzinne wydaje się stać w ścisłej korelacji ze stworzeniem standardu równości w możliwościach realizacji prawa pacjenta do opieki sprawowanej nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu - pisze pani Kozłowska w swoim wystąpieniu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.1.2019

  Brak opłat za pobyt przy łóżku dziecka w szpitalu?

  Rządowy projekt wprowadza zakaz pobierania opłat od rodziców lub opiekunów za pobyt z dzieckiem albo osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym (...)

 • 30.4.2018

  Rodzice przy dziecku w szpitalu bez opłat?

  Ministerstwo Zdrowia chce uregulować warunki pobytu opiekunów przy najmłodszych pacjentach w placówkach opieki medycznej.

 • 24.1.2018

  Podział majątku wspólnego małżonków, rozwód i separacja

  Tylko w wyjątkowych sytuacjach sąd, orzekając rozwód, może dokonać podziału majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeśli w skład majątku wspólnego (...)

 • 10.4.2017

  Dziecko 6-letnie w przedszkolu bez opłaty

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że zgodnie z przepisami możliwość pobierania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego obejmuje dzieci w wieku do 5 lat. Od 1 stycznia 2017 (...)

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)