Telefony na kartę jak abonamentowe

Zmiana definicji abonenta daje posiadaczom telefonów na kartę nowe uprawnienia. Jeżeli zechcą z nich skorzystać będą musieli zdradzić operatorom swoje dane osobowe.

Uchwalona przez Radę Ministrów nowelizacja prawa telekomunikacyjnego zakłada wykreślenie z definicji abonenta zwrotu „w formie pisemnej".

Oznacza to poszerzenie liczby podmiotów zaliczanych do abonentów o użytkowników tzw. pre-paid w telefonii komórkowej oraz użytkowników korzystających z aparatów publicznych - informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W praktyce prepaidowcy otrzymają nowe uprawnienia. Dostawca usług telekomunikacyjnych będzie musiał doręczyć im na piśmie wszystkie informacje o zmianie warunków umowy oraz informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług.

Na żądanie operator będzie dostarczał aktualne cenniki oraz bezpłatny wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierający informację o zrealizowanych płatnych połączeniach, tj. biling wraz z fakturą.

Z wymienionych uprawnień użytkownik telefonu na kartę skorzysta jedynie wtedy, gdy udostępnieni operatorowi dane osobowe: nazwisko i imię; imiona rodziców; miejsce i datę urodzenia; adres miejsca zameldowania na pobyt stały; numer ewidencyjny PESEL - w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej; nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Znowelizowane przepisy miałyby obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

ghostcat

17.2.2010 15:25:7

Re: Telefony na kartę jak abonamentowe

Spokojna głowa - przecież nikt nie każe podawać takich danych. Jak nie podasz, to po prostu nie skorzystasz z udogodnień - wolna wola ;-)

DOM

17.2.2010 13:26:25

Re: Telefony na kartę jak abonamentowe

To dobre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A w życiu to już przeszliśmy INWIGILACJA!!!!!!!!!!!!!

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 25.5.2017

  Nie unikniesz abonamentu RTV!

  Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji przewiduje poprawę poboru opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji. Przykładowo dostawcy (...)

 • 9.11.2004

  Umowa o kartę płatniczą

  Przez umowę o kartę płatniczą wydawca karty płatniczej zobowiązuje się wobec posiadacza karty płatniczej do rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty płatniczej, a posiadacz zobowiązuje (...)

 • 28.7.2017

  Wypadek przy pracy - co dalej?

  Bez względu na charakter pracy świadczonej w zakładzie pracy oraz ryzyko z nią związane, a także bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki bezpieczeństwa, w każdym zakładzie pracy (...)

 • 17.10.2017

  Jak zarejestrować zgon?

  Zgon osoby należy zgłosić w terminie: 3 dni od sporządzenia karty zgonu albo 24 godziny od zgonu, jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej. Zgon zgłasza się kierownikowi (...)

 • 4.1.2019

  Duże rodziny z KDR zyskają jeszcze więcej...

  Nadeszły spore zmiany w Karcie Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca do wielu zniżek karta przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej (...)