Pozostałe

Uczciwość i rzetelność przy tworzeniu list dłużników

- Celem ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest rozszerzenie jej oddziaływania na wszystkich obywateli. Osiągniemy dzięki temu równość osób fizycznych wobec innych wierzycieli, dyscyplinę finansową, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego - powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld przedstawiając założenia nowelizacji ustawy. Konferencja sekretarza stanu w MG odbyła się 5 maja br. 

Wiceminister przypomniał, że obowiązujące przepisy nie dają każdemu obywatelowi możliwości zgłaszania dłużników do biur informacji gospodarczej (BIG). - W ramach realizacji idei równości i sprawiedliwości oraz uczciwości i rzetelności rozszerzamy zatem jej przepisy tak, aby dotyczyły wszystkich - podkreślił. - W tym celu zastępujemy terminy przedsiębiorcy i konsumenta pojęciami wierzyciela i dłużnika - dodał.

Sekretarz stanu w MG wymienił także podmioty, które będą uprawnione do przekazywania BIG informacji. - Będą mogli to zrobić przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - powiedział. - Nowością jest dołączenie do tego grona osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i wierzycieli wtórnych, takich jak firmy factoringowe i windykatorzy - zaznaczył.

Zdaniem wiceministra Szejnfelda, wprowadzenie nowych przepisów dot. udostępniania informacji gospodarczych jest szczególnie ważne w kontekście działań antykryzysowych. - Zatory płatnicze są jedną z najpoważniejszych barier prowadzenia biznesu. Walka z nimi może odegrać znaczącą rolę w obliczu światowego kryzysu - zauważył.

Wiceminister przedstawił również warunki, jakie należy spełnić, aby zgłosić niespłacone wierzytelności. - Konsumenci przekażą dane dłużników z tytułu kredytu konsumenckiego lub podobnych umów, a przedsiębiorcy ogłoszą zaległe należności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - poinformował. - Wartość zobowiązań musi wynieść co najmniej 200 zł w przypadku konsumentów i 500 zł u przedsiębiorców. Musi także upłynąć co najmniej 60 dni od czasu wymagalności tego zobowiązania oraz 30 dni od wezwania do jego zrealizowania - powiedział.

Trzecią grupą podmiotów wymienionych przez wiceministra Szejnfelda są osoby fizyczne. - Aby zgłosić dłużnika będą one musiały spełnić trzy warunki: należy posiadać orzeczenie z tytułem wykonalności oraz musi minąć 14 dni od wezwania do spłaty długu i ostrzeżenia o zgłoszeniu do BIG. Dodatkowo trzeba będzie podać do biura dane o organie orzekającym, który wydał tytuł wykonawczy - podkreślił.

Koleją nowością zawartą w ustawie będzie możliwość przekazywania pozytywnej informacji gospodarczej. - Chcemy stworzyć nie tylko „czarne", ale też „białe" listy, które powstaną dzięki wnioskom dłużników albo, za ich zgodą, z inicjatywy wierzycieli - powiedział. Dodał, że nowa ustawa ułatwi też współpracę między biurami informacji gospodarczej a Biurem Informacji Kredytowej.

Według wiceministra Szejnfelda, dla zachowania równowagi między wierzycielami a dłużnikami, należy wprowadzić też zabezpieczenia przed nadmiernym wykorzystywaniem możliwości nowej ustawy. - Przewidujemy wysokie sankcje do 5 mln zł dla firm, które nielegalnie będą tworzyły czarne listy. Z kolei za podawanie nieprawdziwych informacji lub brak ich aktualizacji będzie groziła sankcja do 30 tys. zł - zapowiedział.

Powstała w Ministerstwie Gospodarki nowelizacja ustawy została przyjęta przez rząd 21 kwietnia br. Wkrótce zajmie się nią Sejm.

 

Projekt nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych to kolejna inicjatywa powstała w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem wiceministra Adama Szejnfelda. Sekretarz stanu w MG kieruje pracami nad „Pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości", zawierającym ustawy, które w fundamentalny sposób poprawiają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Większość z nich weszła już w życie.

Powszechne prawo do zgłaszania dłużników - informacja prasowa (pobierz plik .pdf

Źródło: www.mg.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.3.2019

  Przedsiębiorco, przeczytaj list z ZUS!

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi wysyłkę ponad 2,5 mln listów do przedsiębiorców. Informuje w nich, jak wyglądały rozliczenia firm z ZUS w ubiegłym roku i jakie jest saldo (...)

 • 27.2.2018

  Kodeks Dobrego Zarządzania dla Polskich Związków Sportowych

  Kodeks dobrego zarządzania dla PZS to tzw. narzędzie pozalegislacyjne. Oznacza to, że nie stanowi on dla adresatów – czyli związków – źródła prawa, jak ustawa czy (...)

 • 9.11.2004

  Hipoteczny list zastawny a publiczny list zastawny

  Działalność banków hipotecznych reguluje ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych. Banki hipoteczne to instytucje finansowe, zajmujące się udzielaniem kredytów (...)

 • 9.11.2004

  Kontrola i nadzór nad bankami hipotecznymi

  Działalność każdego banku obarczona jest pewnym ryzykiem. W przypadku banku hipotecznego, niebezpieczeństwo złych kredytów zostało w pewien sposób zniwelowane poprzez zabezpieczenie (...)

 • 20.6.2012

  List żelazny - czyli glejt dla oskarżonego

  Instytucja listu żelaznego jest jedną z najstarszych instytucji procesu karnego. List ten stanowi swego rodzaju glejt dla oskarżonego, dzięki któremu jest on chroniony w danym kraju przed aresztowaniem, (...)