UOKiK pomaga nieuczciwym przedsiębiorcom. Są zmiany w prawie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjął zmiany w dokumencie dotyczącym nakładania kar za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Co teraz grozi za ewentualne działanie na szkodę słabszych uczestników rynku?

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK ma możliwość nakładania na przedsiębiorców kar finansowych za praktyki godzące w konsumentów - informuje UOKiK w komunikacie. Maksymalna sankcja w takim przypadku może wynieść do 10 proc. przychodu w roku poprzedzającym wydanie decyzji.

Przy ustalaniu wysokości kary w konkretnym przypadku Urząd kieruje się wyjaśnieniami w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów - dokumentem obowiązującym od 2009 roku.

Po ponad czterech latach stosowania został on zmodyfikowany, tak aby dostosować go do aktualnej specyfiki rynku oraz orzecznictwa - poinformował UOKiK.

Główne założenia wyjaśnień pozostały bez zmian. Wysokość sankcji nadal zależeć będzie od tego, na jakim etapie zawierania umowy doszło do naruszenia prawa. Najdotkliwsze kary będą, jak dotychczas, wymierzane w przypadku bezprawnych działań w momencie wykonywania kontraktu, niższe na etapie zawierania umowy oraz przed jej podpisaniem.

Co do zasady, nie zmieniły się również okoliczności łagodzące, jak i obciążające, jakie brane są pod uwagę przy ustalaniu wysokości sankcji, dokonano jednak pewnych modyfikacji. Przykładem jest zaniechanie praktyki. Dotychczas na obniżenie o 30 proc. mógł liczyć przedsiębiorca, który zakończył kwestionowane działania przed wszczęciem postępowania przez Urząd bądź niezwłocznie po jego rozpoczęciu.

Obecnie zmniejszenie kary możliwe jest w przypadku zaniechania praktyki także na późniejszym etapie działań prowadzonych przez UOKiK i może wynieść do 30 proc.

Wyjaśnienia w sprawie ustalania wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, nie są dokumentem prawnie wiążącym, jednak Urząd korzysta z dokumentu nakładając sankcje finansowe.

Pozwala on również przedsiębiorcom na samodzielne, wstępne oszacowanie wysokości kary, którą mogłoby być zagrożone działanie na szkodę konsumentów.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • SN o obowiązku informowania o kosztach dodatkowych opcji płatnych w grach na komórkę

  Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną Prezesa UOKiK w sprawie zakresu obowiązku informowania o kosztach dodatkowych opcji płatnych w grach na telefon komórkowy.

 • Podejrzane praktyki Biedronki...

  Czy właściciel sieci Biedronka stosuje nieuczciwe praktyki wobec dostawców produktów spożywczych? UOKiK wszczął postępowanie w tej sprawie. Przedsiębiorcy grozi kara w wysokości (...)

 • UOKiK przypilnuje cen...

  Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK, podjął decyzję o powołaniu zespołu, który przyjrzy się wzrostom cen żywności i produktów higienicznych. Pracownicy UOKiK oraz Inspekcji (...)

 • Rolnicy będą bardziej chronieni przed przewagą kontraktową?

  Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej. Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów (...)

 • Informowanie o cenach

  Musisz wiedzieć, za ile kupujesz. Cena musi być czytelna, widoczna i jednoznaczna. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach. Inspektorzy sprawdzili (...)

NA SKÓTY