Uwolnienie kreatywności młodych

Propozycje dla młodych

Influencerzy, youtuberzy, działalność artystyczna, sprzedaż internetowa to branże i dziedziny, w której młode i kreatywne osoby chcą działać i się rozwijać. Resort rozwoju chce ułatwić im to – zapewni stabilne zasady prowadzenia biznesu.

- "Od 2020 r. obserwujemy wzmożoną aktywność młodych ludzi w prowadzeniu działalności gospodarczej, przede wszystkim w internecie. Coraz więcej osób chciałoby mieć swój biznes jeszcze zanim osiągnie pełnoletność. Przedstawiamy rozwiązanie, które da młodym osobom szanse na rozwój swoich pasji i możliwość zarabiania na nich. Zachęcimy też młodych ludzi do stawiania pierwszych kroków w biznesie. To dla nich cenne doświadczenie, które z pewnością zaprocentuje w przyszłości" – wyjaśnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

W 2021 r. złożono 13 wniosków o zarejestrowanie działalności gospodarczej przez osoby poniżej 18 roku życia. Natomiast w 2022 r. 62. Do 5 maja 2023 r., jest ich już 48.

- "Nasze rozwiązania umożliwią szybsze wejścia na rynek pracy. Co więcej, młode osoby nie będą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. To bardzo atrakcyjne rozwiązanie dla osoby stawiającej swoje pierwsze kroki w biznesie" – dodał szef MRiT.

Propozycje resortu zapewnią większą transparentność i swobodę prowadzenia własnej działalności przez osoby małoletnie. Wyeliminujemy też sytuacje jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na kilkulatków, w celu ominięcia przepisów.

Porady prawne

Co się zmieni?

Zmiany, które proponuje MRiT, w jasny sposób określą zasady, na podstawie których osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać działalność gospodarczą lub zawodową.

Chodzi m.in. o działalność taką jak influencerzy, youtuberzy, sprzedaż internetowa czy działalność artystyczną i muzyczną. –  "To są obszary w których widzimy, że aktywność i kreatywność młodych ludzi najbardziej  się przejawia. Warto tę kreatywność wspierać i to też chcemy robić" – mówił szef MRiT.

Aby młoda osoba mogła założyć biznes, konieczna będzie zgoda sądu. Wniosek będzie składał sam zainteresowany albo jego przedstawiciel ustawowy, kurator lub opiekun. Sąd określi zakres prowadzenia działalności (według kodów PKD). Informacja o tym, że przedsiębiorca jest osobą małoletnią, będzie publikowana w CEIDG.

Przepisy regulujące prowadzenie biznesu przez osoby małoletnie są częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, o którym poniżej.

Planowane wejście w życie przepisów to 1 października 2024 r.

Zob.:

Kolejny pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, sprawna sukcesja i przyjazne prawo gospodarcze - to cztery filary przygotowanego przez MRiT nowego pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm. 

- "Zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy – od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym" - powiedział minister Waldemar Buda.

Skąd zmiany?

Propozycje MRiT są efektem m.in. dialogu z przedsiębiorcami. Wprowadzane dotychczas ułatwienia dla firm jak np. Konstytucja Biznesu, Tarcza Prawna, Pakiet 100 zmian dla firm zostały pozytywnie ocenione przez biznes i miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. Jednak są jeszcze obszary, które wymagają poprawy.

- "Zaproponowaliśmy więc stworzenie jednego aktu prawnego zawierającego zmiany w kilkudziesięciu ustawach, dla których ideą przewodnią jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców. Zapraszam do zgłaszania opinii oraz uwag i wspólnego wypracowania jak najlepszych dla biznesu rozwiązań" – zaznaczył minister Waldemar Buda.

Pakiet zmian składa się z czterech filarów:

 • łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie;
 • prostsze zasady prowadzenia firm;
 • usprawnienie sukcesji w firmach;
 • przyjazne prawo gospodarcze.

Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie

MRiT proponuje szereg zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego i Prawie przedsiębiorców, które w jasny sposób określą procedurę, na podstawie której osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać za zgodą sądu opiekuńczego, działalność gospodarczą lub zawodową.

Dzięki temu młodzi przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę, co przy ciągle rozwijającej się gospodarce cyfrowej pozwoli im szybciej wejść na rynek. Jednocześnie MRiT chce wyeliminować sytuacje patologiczne, takie jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na 2-latków, w celu ominięcia przepisów.

Prostsze zasady prowadzenia firm

MRiT chce wprowadzić kolejne rozwiązania, które poprawią relacje między przedsiębiorcami a administracją publiczną. To przede wszystkim:

 • koniec z wzywaniem do urzędu – wizyty w urzędach będą konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach. Instytucje państwowe będą przede wszystkim korzystać z e-maili lub listów. Przyczyni się to do przyspieszenia postępowań, a co za tym idzie, oszczędności czasu;
 • ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką – brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne. Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką. Dzięki temu kontakty z urzędem będą mniej sformalizowane;
 • usprawnienie zasad kontroli w firmach – wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. Dzięki temu przebiegnie ona szybciej i sprawniej;
 • mniej dokumentów papierowych – wprowadzenie możliwości doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach, np. płyta CD, pendrive. Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań.

Usprawnienia sukcesji w firmach

 • Łatwiejsze ustanawianie zarządcy sukcesyjnego – MRiT chve obniżyć procentowy udział spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego (z 85 % do 75 %).
 • Automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego – automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) pomoże spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.
 • Dostęp do rachunku bankowego – umożliwienie zarządcy sukcesyjnemu skorzystania z rachunku na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. Dzięki temu będzie on mógł mieć np. dostęp do bankowości elektronicznej, co usprawni realizację obowiązków.

Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom

Ważne dla przedsiębiorców są przewidywalne i wysokiej jakości regulacje prawne, dlatego MRiT chce wprowadzić w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, które udoskonalą otoczenie prawne.  

Proponuje wprowadzenie m.in.:

 • zasady „one in, one out” – wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku;
 • obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne;
 • zasady „dwóch terminów” – przepisy prawa gospodarczego powinny, co do zasady, wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca danego roku.

Ponadto MRiT proponuje przygotowywanie co 4 lata cyklicznej polityki regulacyjnej, w której będą określane priorytetowe działania mające na celu poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika