e-prawnik.pl Porady prawne

Spory pracownicze

Zatrzymanie

Wiceminister Adam Rapacki spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych Celnicy PL

16.7.2008

W dniu 16 lipca Pan Adam Rapacki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji spotkał się z przedstawicielami Związków Zawodowych Celnicy PL. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Główny Policji, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Zastępcy Szefa Służby Celnej i przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Celem spotkania była dyskusja na temat postępowań wobec funkcjonariuszy Służby Celnej zatrzymywanych do dyspozycji organów ścigania w związku z podejrzeniem popełniania przestępstw związanych z wykonywanym zawodem. Przedstawiciele związkowi wskazali na występujący coraz rzadziej, lecz wciąż pojawiający się problem niewłaściwych zachowań służb realizujących czynności procesowe.

Główne zarzuty dotyczyły niedostatecznej znajomości przepisów dotyczących pracy funkcjonariuszy Służby Celnej oraz stosowania zbyt radykalnych środków podczas czynności zatrzymania. W trakcie rozmów nastąpiła wymiana spostrzeżeń na temat czynności procesowych jakie wykonują poszczególne służby, które w znacznej mierze są wynikiem czynności zleconych przez prokuratury.

Przedstawiciele zgromadzonych służb zobowiązali się do wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych ze skargami na postępowanie funkcjonariuszy w związku z realizacją spraw dotyczących funkcjonariuszy Służby Celnej.

Źródło: www.mswia.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ