e-prawnik.pl Porady prawne

Spory pracownicze

13 Artykułów


14 Informacji


65 Pytań i odpowiedzi


41 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Spór zbiorowy

  "Co może zrobić związek zawodowy w przypadku, kiedy już na etapie mediacji brak możliwości podpisania porozumienia kończącego spór ze względu na rozbieżne stanowiska stron a pracodawca odmawia podpisania protokołu rozbieżności? "

  Spór zbiorowy
 • Roszczenia pracownicze

  "Witam. Wystąpiłem przeciwko mojemu byłemu pracodawcy z roszczeniem o nieuzasadnione zwolnienie mnie z pracy. Czy mogę oprócz tego wystąpić przeciw niemu z innymi roszczeniami?"

  Roszczenia pracownicze
 • Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych

  "Z jakiem upływam czasu przedawniają się roszczenia pracownicze względem pracodawcy?"

  Termin przedawnienia roszczeń pracowniczych
 • Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy

  "Czy pracownik, który dopuścił się sfałszowania danych, które przekazał pracodawcy, a na podstawie których został skierowany na szkolenie, ma obowiązek zwrócić pracodawcy koszty szkolenia?"

  Fałszywe dane a odszkodowanie dla pracodawcy
 • Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu

  "Jestem nauczycielką, jestem zatrudniona na pełny etat na umowę o pracę. Czy istnieje możliwość ograniczenia czasu pracy na pół etatu?"

  Ograniczenia czasu pracy nauczyciela zatrudnionego na umowę o pracę do 1/2 etatu
 • Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki

  "Ograniczenia wynikające z art. 39 k.p., a zatem dotyczące zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikom w wieku przedemerytalnym znajdują zastosowanie także do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy (art. 42 § 1 k.p.). W konsekwencji (...)"

  Ochrona przedemerytalna pracownika - wyjątki