e-prawnik.pl Porady prawne

Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie

Pytanie:

W jakim terminie należy wnieść do sądu pozew o odszkodowanie przez pracownika w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika z powodu rażącego naruszenia obowiązków pracodawcy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Termin wniesienia pozwu o odszkodowanie

6.3.2006

Zgodnie z art.  55 § 11 kodeksu pracy, pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W opisywanej sytuacji, naszym zdaniem, nie powinien mieć zastosowania art. 264 mówiący o 14-dniowym terminie do dochodzenia odszkodowania od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę, gdyż przepis ten odnosi się do roszczeń pracownika powstałych na skutek wypowiedzenia umowy pracy lub jej rozwiązania przez pracodawcę. W związku z powyższym, należy uznać, że dla opisywanego roszczenia ma zastosowanie ogólny termin przedawnienia dla roszczeń pracowniczych, a więc termin 3 -letni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ