e-prawnik.pl Porady prawne

Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Pytanie:

Związek Zawodowy wszczął z pracodawcą spór zbiorowy. O tym fakcie pracodawca, zgodnie z obowiązującym prawem, powinien powiadomić PIP. Niestety pracodawca nie uczynił tego. Jakie są skutki prawne niepowiadomienia przez pracodawcę PIP o zaistniałym sporze? Czy Związek wszczynający spór może go do tego w jakiś sposób zmusić? Czy Związek może sam powiadomić o tym fakcie PIP?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

23.11.2007

Rzeczywiście, stosownie do art. 8 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jeżeli pracodawca nie dopełni tego obowiązku, naraża się na sankcje określone w tej samej ustawie. Otóż zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 2 kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (sporne jest, czy jest to przestępstwo, czy tylko wykroczenie). Związek zawodowy nie może jednak "zmusić" pracodawcy do wypełnienia swojego obowiązku.

Nie ma przeszkód, by o wszczęciu sporu zbiorowego zawiadomił inspekcję pracy związek zawodowy, skoro nie uczynił tego pracodawca.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Przemek

2.4.2019 12:13:56

Re: Niezawiadomienie PIP o wszczęciu sporu zbiorowego

Jaki wpływ na legalność strajku ma brak zgłoszenia do PIP rozpoczęcia sporu zbiorowego?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ