Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy

Definicję stosunku pracy zawiera art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zgodnie z dyspozycja art. 22 § 1[1] kp każda umowa, bez względu na nazwę, jaka zostanie jej nadana jest umową kreująca stosunek pracy. Potwierdza to twierdzenie zawarte w art. 22 § 1[2] kp, które uniemożliwia zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. W przypadku gdy pracodawca zleci wykonywanie pracy, która spełnia warunki określone w art. 22 § 1 kp na podstawie innej umowy niż umowa o pracę (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło), pracownik może dochodzić przed sądem uznania, że łączący strony stosunek jest stosunkiem pracy, od dnia kiedy praca zaczęła być świadczona.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Pozew pracownika o ustalenie stosunku pracy - pobierz dokument

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika