Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

Pytanie:

"W dniu 06.07.2005 rozwiązałem umowę przez oświadczenie w trybie art. 55 par. 1[1] duże zaległości w wypłacie pensji i innych należności związanych z pracą. Otrzymałem zasiłek dla bezrobotnych na 12 m-cy i po 6 miesiącach złożyłem komplet dokumentów w ZUS do świadczenia przedemerytalnego. ZUS odmówił mi prawa do świadczenia z tylko jednego powodu - rozwiązanie nie nastąpiło z powodu niewypłacalności pracodawcy ani przyczyn ekonomicznych, likwidacja stanowiska. Jednocześnie ZUS zasugerował, że jedynie Sąd w moim odwołaniu może uznać stan faktyczny za równoznaczny z niewypłacalnością oraz fakt likwidacji mojego stanowiska, gdzie do tej pory nie zatrudniono nikogo i w ten sposób przyznać mi prawo do świadczenia. Pracodawca ma także duże długi w stosunku do ZUSu i inne. Pracodawca celowo nie ogłasza upadłości oraz odmówił mi wskazania w świadectwie pracy faktycznych powodów rozwiązanie przeze mnie umowy. Odwołanie składa się do Sądu za pośrednictwem ZUS. Czy to znaczy, że mam złożyć 2 egzemplarze w Sądzie plus 1 do wiadomości ZUS? Czy całość w ZUS? Czy mogę wystąpić w odwołaniu o uznanie stanu faktycznego za równoznaczny z niewypłacalnością - do dziś nie odzyskałem zaległych pieniędzy i sprawa jest w Sądzie. Ponieważ nie mam możliwości uprawdopodobnienia stanu faktycznego pracodawcy czy można wskazać na świadka szefa firmy który potwierdzi brak środków na wypłaty dla pracowników oraz faktyczną likwidacje mojego stanowiska?"

Odpowiedź prawnika: Odmowa świadczenia przedemerytalnego przez likwidację stanowiska, Odwołanie od decyzji ZUS,

Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się do sądu ale za pośrednictwem ZUS. Zatem odwołanie to w odpowiedniej ilości egzemplarzy należy złożyć do ZUS. Jeśli chodzi o odwołanie w sprawie zasiłku przedemerytalnego, to odwołuje się Pan od decyzji organu, który odmówił jego przyznania. Jeśli jednocześnie wnosi Pan powództwo o ustalenie, to naszym zdaniem powinien Pan złożyć osobny pozew, gdyż odwołanie od ZUS jest rozpatrywane w trybie procesowym w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych, zaś pozew o ustalenie będzie rozpatrywany w trybie procesowym w postępowaniu z zakresu prawa pracy. Jeśli wnosi Pan odwołanie od ZUS, to należy je złożyć w ZUS w 2 egzemplarzach dla sądu i dla ZUS jako podmiotu pozwanego. Jeśli wnosi Pan pozew o ustalenie powinien być złożony w dwóch egzemplarzach jeden dla sądu a drugi dla strony pozwanej, którą będzie pracodawca. Domagać się Pan powinien ustalenia, że rozwiązanie stosunku pracy (zakładając, że w rozwiązaniu umowy i świadectwie pracy ten powód nie został umieszczony) nastąpiło w skutek naruszenia (ciężkiego) praw pracownika w postaci niewypłacania wynagrodzenia, gdyż pracodawca był niewypłacalny w tym momencie. Inaczej mówiąc, że niewypłacalność pracodawcy była wyłącznym powodem rozwiązania przez Pana umowy o pracę, gdyż stan faktyczny był równoznaczny z niewypłacalnością pracodawcy. Na świadka może Pan powoływać każdą osobę, która ma informacje na ten temat poza podmiotem reprezentującym pracodawcę, który działa jako strona w procesie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika