e-prawnik.pl Porady prawne

Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżących po stronie pracownika

Pytanie:

Jakie przyczyny leżące po stronie pracownika mogą prowadzić do rozwiązania umowy o pracę?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżących po stronie pracownika

W ramach przyczyn zachodzących po stronie pracownika rozróżnia się:
- całkowitą lub choćby częściową nieprzydatność pracownika do pracy umówionego rodzaju (w tym również nieprzydatność powstałą w trakcie trwania stosunku pracy wskutek utraty zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy ze względu na stan zdrowia, a także z powodu niezawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania);
- naganne postępowanie pracownika (w stopniu nieuzasadniającym rozwiązania dyscyplinarnego).

Potrzebujesz porady prawnej?