e-prawnik.pl Porady prawne

Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

Pytanie:

Witam. Rozwiązano ze mną umowę o pracę i wypłacono mi ekwiwalent za urlop. Sąd Pracy przywrócił mnie do pracy po okresie trzech miesięcy i nakazał pracodawcy wpłacić zaległe wynagrodzenie. Czy w związku z tym ekwiwalent będę musiał zwrócić i czy czas pozostawania bez pracy zaliczy mi pracodawca jako wykorzystany urlop? Czy w związku z tym ekwiwalent będę musiał zwrócić i czy czas pozostawania bez pracy zaliczy mi pracodawca jako wykorzystany urlop?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za urlop a przywrócenie do pracy

26.8.2009

Wskazać należy, że zwolnionemu pracownikowi, którego przywrócono do pracy na mocy prawomocnego orzeczenia sądu pracy nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pozostawania bez pracy. Wobec powyższego, w razie ponownego rozwiązania umowy nie nabędzie również prawa do ekwiwalentu (tak np. SN w wyroku z dnia 14 marca 2004r., I PK 144/05).

Zatrudnionemu, którego sąd przywrócił do pracy, a z którym pracodawca nie rozliczył się z ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, udziela się urlopu w naturze. A contrario należy wnioskować, że jeżeli otrzymał Pan ekwiwalent, nie ma Pan obowiązku jego zwrotu, a jedynie Pana prawo do urlopu zostało uszczuplone o dni, za które ekwiwalent został wypłacony.  Pracownikowi wypłacono ekwiwalent w dniu rozwiązania stosunku pracy, ponieważ nabył do niego prawo na podstawie art. 171 § 1 k.p. Nie ma również znaczenia, że nastąpiło przywrócenie w tym samym czy kolejnym roku kalendarzowym. Pracodawca nie może także dokonać potrącenia z wynagrodzenia, nie pozwalają na to bowiem przepisy działu III Kodeksu pracy.

Jeżeli należny ekwiwalent zostanie wypłacony w dniu rozwiązania umowy o pracę, a następnie sąd uwzględni żądanie pracownika i przywróci go do pracy, nie spowoduje to obowiązku zwrotu wypłaconego ekwiwalentu.

Obecnie przysługuje Panu jedynie prawo do urlopu za miesiące przypadające po przywróceniu do pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ