e-prawnik.pl Porady prawne

Inwestycje

Więcej środków na inwestycje transportowe

26.6.2020

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.)

Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przedłożoną przez ministra infrastruktury. Na inwestycje na sieci dróg krajowych, realizowane w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, trafi dodatkowe 21,8 mld zł. W sumie na budowę dróg krajowych przeznaczone zostanie 164 mld zł!


 

Rząd przeznaczy więc dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń – Bydgoszcz. Zwiększenie środków na drogi będzie korzystne dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Realizacja przedsięwzięć drogowych wpisuje się także w plan inwestycji strategicznych zaproponowany przez prezydenta Andrzeja Dudę.

To kolejne zwiększenie wartości programu drogowego dzięki decyzji obecnego rządu. W 2017 r. wysokość środków w PBDK została zwiększona do 135 mld zł, a we wrześniu 2019 r. wartość finansowa PBDK została zwiększona do 142,2 mld zł.

Dodatkowe środki pozwolą m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do Bożegopola oraz obwodnicy Trójmiasta, a także S10 Toruń – Bydgoszcz. Realizacja tych inwestycji będzie korzystna dla polskiej gospodarki, która wychodzi z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Przyjęcie zmian do Programu stanowi pierwszy krok zapowiedzianej przez rząd intensyfikacji krajowych inwestycji drogowych i stanowi element pobudzenia gospodarki, a tym samym ochrony miejsc pracy.

- "Budowa nowoczesnych, bezpiecznych i wygodnych dróg jest naszym priorytetem. Dzięki realizowanemu przez nas programowi drogowemu rozwija się gospodarka, powstają nowe miejsca pracy i poprawia się bezpieczeństwo ruchu drogowego. Decyzje rządów Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego pozwoliły na przeznaczenie na budowę dróg krajowych w sumie dodatkowych 57 mld zł. Przypomnę tylko, że PBDK, przyjęty tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2015 r., przewidywał przeznaczenie na budownictwo drogowe 107 mld zł, przy czym wartość wszystkich zadań w programie została określona na 198 mld zł" – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Droga ekspresowa S6

Na budowę drogi przeznaczymy dodatkowo ok. 9 mld zł.

 • Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej: 31,7 km, ok. 2,2 mld zł.
 • Budowa drogi na odc. Lębork – Bożepole Wielkie (dk 6): 22 km, ok. 1,4 mld zł.
 • Budowa drogi Koszalin – Słupsk: 46,2 km, ok. 2,6 mld zł.
 • Budowa drogi Słupsk – Lębork: 49,6 km, ok. 2,9 mld zł.
 • Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w ok. 2022 r.

Droga ekspresowa S10

Na budowę drogi przeznaczymy dodatkowo ok. 2,8 mld zł.

 • Budowa drogi Toruń – Bydgoszcz wraz z węzłem Toruń Płd: 50,4 km, 2,8 mld zł.
 • Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2023 r.

Inne inwestycje drogowe

Na budowę pozostałych dróg przeznaczymy dodatkowo ok. 9,8 mld zł, w tym:

 • Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko – rozpoczęcie realizacji: 74,5 km, więcej o 2,8 mld zł.
 • Budowa drogi S5 na odc. Sobótka (S8) – Bolków (S3) – rozpoczęcie realizacji: 50 km, więcej o 2 mld zł.
 • Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko – Nowy Sącz: 47,7 km, więcej o 1,7 mld zł.
 • Budowa drogi S74 Przełom/Mniów – Kielce: 21,3 km, więcej o 968 mln zł.
 • Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) – Barwinek: 74,9 km, więcej o 800 mln zł.
 • Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ): 23,8 km, więcej o 441 mln zł.
 • Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Choroszcz – Ploski – Chlebczyn: 128 km, więcej o 356 mln zł.
 • Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście: 33 km, więcej o 300 mln zł.
 • S52 Północna Obwodnica Krakowa: 14,5 km, więcej o 160 mln zł.
 • Budowa obwodnicy Łochowa: 8,2 km, więcej o 103 mln zł.
 • Budowa drogi S7 Gdańsk – Warszawa, odc. Płońsk  – Czosnów: 34,6 km, więcej o 87 mln zł.
 • Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki): 8,5 km, więcej o 21 mln zł.

Finansowanie Programu Budowy Dróg Krajowych

Zwiększenie wydatków Programu Budowy Dróg Krajowych o ponad 21 mld zł nastąpi po 2021 r. i będzie wynosiło:

 • w 2022 r.: 6,5 mld zł;
 • w latach 2023-2025: 15,2 mld zł.               

Zwiększone finansowanie będzie pochodziło z obligacji Skarbu Państwa, kredytów zaciąganych w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz z refundacji z budżetu środków europejskich. Dodatkowe pieniądze będą także pochodziły z przesunięcia z budżetu państwa części wpływów podatku akcyzowego oraz z wpływów z opłaty elektronicznej pobieranej z nowobudowanej sieci dróg szybkiego ruchu.

Uchwała w sprawie ustanowienia Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia "Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 roku", przedłożoną przez ministra infrastruktury.

  Rząd chce poprawić dostęp do regionu Podtatrza, przy jednoczesnym zachowaniu jego walorów kulturowych i środowiskowych. W tym celu modernizowana będzie infrastruktura komunikacyjna oraz budowany system transportowy z wykorzystaniem niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Zasięg działania programu

Program obejmie teren dwóch powiatów: tatrzańskiego i nowotarskiego, wraz z gminami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Poronin, Kościelisko, Biały Dunajec, Nowy Targ, miasto Nowy Targ, Rabka-Zdrój, Szczawnica, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice, Szaflary.

Obszar ten charakteryzuje się znacznym ruchem turystycznym. Przykładowo – w okresach poza sezonem (marzec – maj oraz październik – listopad) natężenie ruchu na drodze krajowej nr 7 osiągało poziom ok. 16 tys. pojazdów w ciągu doby, podczas gdy w najwyższym sezonie (lipiec – sierpień) było to ok. 24 tys. pojazdów na dobę. Tylko w samym 2018 r. Tatrzański Park Narodowy odwiedziło blisko 4 mln osób.

Forum Współpracy dla Podtatrza

Program będzie koordynowany przez Forum Współpracy dla Podtatrza pod przewodnictwem przedstawicieli samorządu województwa małopolskiego z udziałem władz powiatowych i gminnych oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Główne cele programu

 • Zapewnienie infrastruktury transportowej

- Budowa i modernizacja linii kolejowych.
- Budowa i modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w tym rond, łączników, dodatkowych pasów ruchu w sąsiedztwie kluczowych skrzyżowań – w szczególności w celu likwidacji tzw. „wąskich gardeł.”
- Budowa przystanków kolejowych i autobusowych, wraz z pozostałą infrastrukturą dla podróżnych.
- Budowa parkingów P&R i węzłów przesiadkowych.
- Budowa ścieżek rowerowych oraz infrastruktury dla obsługi rowerzystów.
- Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych.

 • Poprawa funkcjonowania transportu zbiorowego

- Zakup i wymiana taboru kolejowego i autobusowego, uwzględniająca niskoemisyjność.
- Rozwój połączeń kolejowych, w szczególności Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
- Rozwój siatki połączeń autobusowych, w tym dowozowych do przystanków kolejowych i powiązanych z transportem kolejowym.
- Rozwój transgranicznych połączeń w transporcie zbiorowym.

 • Efektywny system zarządzania transportem

- Integracja rozkładów jazdy.
- Integracja systemów taryfowych (autobusy dalekobieżne, podmiejskie, kolej, autobusy miejskie, opłaty za P&R).
- Inteligentne systemy zarządzania ruchem i systemy informacji pasażerskiej. 

Przykładowe inwestycje

 • Rewitalizacja linii 99 Chabówka-Zakopane – inwestycja podstawowa na linii zakopiańskiej

- Realizacja: do 2023 r.
- Koszt: 356 mln zł.
- Efekt: zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 120 km/h.

 • Przebudowa dróg przez powiaty przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

- Długość dróg objętych projektami: 17,4 km.
- Wartość zadań: 33 mln zł.

 • Przebudowa dróg przez gminy przy wsparciu Funduszu Dróg Samorządowych

- Długość dróg objętych projektami: 21,2 km.
- Wartość zadań: 39 mln zł.

 • Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wojdyły i ul. Ustup w Zakopanem

- Realizacja: do 2023 r.
- Koszt: 22 mln zł.

Dalsze przykładowe inwestycje planowane do 2030 r.

 • Rozbudowa linii kolejowej nr 99 o drugi tor na wybranych odcinkach Nowy Targ – Zakopane.
 • Budowa obwodnic – Nowy Targ, Zakopane, Chochołów, Czarny Dunajec, Jabłonka.
 • Budowa drogi DK 7 na odc. Rabka – Chyżne.
 • Budowa rond – Zakopane, Szaflary.
 • Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na odcinku DK47 Nowy Targ – Zakopane.
 • Uzupełnienie miejskiej sieci drogowej – Zakopane, Nowy Targ.
 • Budowa, modernizacja i rozbudowa dróg powiatowych i gminnych – gmina Kościelisko, Zakopane, Poronin, Brzegi, Wierch Olczański, Wierch Rusiński, Kaniówka.
 • Budowa Centrum Przesiadkowego w Kuźnicach.
 • Budowa parkingów buforowych – Nowy Targ, Zakopane.
 • Budowa parkingów „Park&Ride” przy przystankach Podhalańskiej Kolei Regionalnej.
 • Budowa ścieżek rowerowych oraz sieci wypożyczalni rowerów elektrycznych.
 • Zakup taboru kolejowego oraz niskoemisyjnego taboru autobusowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ