e-prawnik.pl Porady prawne

Podatek VAT i akcyza

Wspólny system podatku od wartości dodanej

9.7.2008

Parlament Europejski przyjął projekt, którego celem jest wprowadzenie szeregu zmian technicznych w pięciu obszarach, których dotyczy dyrektywa w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Poseł Dariusz Rosati (PES, PL), który przygotował sprawozdanie, oraz członkowie Komisji Gospodarczej poparli wniosek Komisji, jednocześnie zwracając uwagę na punkty, które wymagają dalszego wyjaśnienia.

Posłowie chcą dokładniejszego wyjaśnienia zasady dotyczącej prawa do odliczenia VAT w przypadku nabycia, budowy, renowacji albo istotnego przekształcenia nieruchomości. Brzmienie tego postanowienia zaproponowane przez Komisję („nabycie, budowa, renowacja albo istotne przekształcenie nieruchomości") nie wyłącza jednoznacznie z zakresu jego stosowania drobnych napraw lub ulepszeń, które ze względu na ich swoisty charakter mają ograniczone znaczenie gospodarcze. Zdaniem posłów, zapis ten nie powinien prowadzić do dodatkowych wymogów administracyjnych i biurokratycznych, które mogą mieć negatywny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa, dlatego proponują dodanie do tekstu informacji, że "drobne naprawy lub ulepszenia" powinny zostać wyłączone z zakresu dyrektywy.

Określając dokładniej zakres stosowania specjalnego systemu VAT w odniesieniu do dostaw gazu ziemnego oraz energii cieplnej i chłodniczej, posłowie proponują doprecyzować, że transport za pośrednictwem statku powinien odbywać się „od gazociągu do gazociągu".


Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polskaSerwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska / Dariusz ROSATI (PSE, PL)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ