Pozostałe

Wyrok

Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r.

Sąd Najwyższy w dniu 29 listopada 2018 r. oddalił jako oczywiście bezzasadne kasacje wniesione przez obrońców pięciorga skazanych w związku z katastrofą hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. Sąd Najwyższy uchylił też wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK i sprawę w tym zakresie przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.


Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 21 września 2017 r. wymierzył oskarżonym kary od 1,5 do 9 lat pozbawienia wolności, a cztery osoby zostały uniewinnione.

Rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym odbyła się w dniu 21 listopada ub.r. Z uwagi na charakter tej sprawy i konieczność analizy wystąpień stron ogłoszenie orzeczenia (sygn. akt IV KK 247/18) zostało odroczone do dnia 29 listopada 2018 r.

Czego dotyczył proces?

Do katastrofy hali MTK doszło w styczniu 2006 r. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. Po zawaleniu się dachu hali śmierć poniosło 65 osób uczestniczących w targach gołębi pocztowych, a ponad 140 zostało rannych, w tym 26 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Proces karny w sprawie katastrofy toczył się od maja 2009 r.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 15.2.2013

  Katastrofa budowlana

  Katastrofa w znaczeniu potocznym języka polskiego to wydarzenie nagłe, tragiczne w skutkach, w którym ktoś ucierpiał lub poniósł śmierć, które spowodowało straty materialne. Prawo w kilku swoich (...)

 • 12.10.2016

  Kiedy można budować w granicy ?

  Zasady budowania w granicach nieruchomości reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (...)

 • 8.2.2018

  Dobro dziecka decydujące dla uznania obcych orzeczeń o władzy rodzicielskiej

  Sąd Najwyższy - w sprawie o ustalenie, czy orzeczenie sądu państwa obcego podlega uznaniu - stanął na stanowisku, że orzeczenie państwa obcego (w tej sprawie był to wyrok sądu duńskiego), którym (...)

 • 14.5.2019

  Kolejny wyrok SN w sprawie tzw. kredytów frankowych

  Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2019 r. skargi kasacyjnej powodów w sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko bankowi o zapłatę uchylił zaskarżony wyrok i przekazał (...)

 • 9.6.2019

  Wyrok TSUE ws. obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlano-montażowych

  2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-224/18 Budimex S.A. TSUE rozpatrywał wątpliwości NSA w zakresie momentu powstania (...)