Nowe wzory formularzy podatkowych PIT

Opublikowane wzory formularzy podatkowych PIT

W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające niektóre wzory formularzy podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Rozporządzeniem z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych, m.in. PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-6.

Porady prawne

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2397.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2019 r. Jedynie wzór PIT-2 stosuje się do przychodów, dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2020 r. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Publikacja wzorów formularzy ryczałtowych

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory formularzy podatkowych w zakresie ryczałtu.

Rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Minister Finansów określił wzory formularzy podatkowych, m.in. PIT-28, PIT-16A, PIT-19A.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2429.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r. i dokonanych od tego dnia odliczeń. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Opublikowane wzory zeznań podatkowych PIT

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzory zeznań podatkowych i załączników do tych zeznań w zakresie PIT.

Rozporządzeniem z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Minister Finansów określił wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wzory załączników do tych zeznań, m.in. PIT/BR, PIT/IP, PIT/MIT, PIT/PM.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2434.

Wzory formularzy podatkowych określonych tym rozporządzeniem stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowy wzór formularza PIT-CFC

W dniu 18 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Nowy wzór zeznania PIT-CFC  z załącznikiem PIT/CFI  został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Stosuje się go do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2436.

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowy wzór formularza CIT-CFC

W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

Nowy wzór zeznania CIT-CFC  z załącznikiem CIT/CFI  został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. 

Stosuje się go do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2392.

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika