Pozostałe

W banku

Zabezpieczenie stabilności finansowej

Komisja Europejska przedstawia wstępne plany wprowadzenia ściślejszego nadzoru nad bankami w Europie.

Najpoważniejszy kryzys bankowy od dziesięcioleci pokazał, jak ryzyko inwestycyjne może zachwiać całym systemem finansowym, a nawet doprowadzić gospodarki poszczególnych krajów na skraj załamania. Na kolejnych szczytach, które odbyły się wcześniej w tym roku, przywódcy państw UE i krajów należących do grupy G20 English, zrzeszającej najbardziej rozwinięte gospodarczo kraje świata, zobowiązali się zacieśnić nadzór nad systemem finansowym, aby zapobiec nadmiernemu ryzyku.

- Lepszy nadzór nad międzynarodowymi rynkami finansowymi ma pierwszorzędne znaczenie ze względów etycznych i ekonomicznych - powiedział przewodniczący Komisji José Manuel Barroso. - Komisja przedstawiła dzisiaj propozycje, których celem jest odbudowanie zaufania, niedopuszczenie do powtórzenia się kryzysu w przyszłości oraz zabezpieczenie wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

Obecnie europejski system bankowy podlega w większości nadzorowi na szczeblu krajowym. Plan Komisji zakłada powołanie europejskiego organu, który by rozpoznawał zagrożenia na poziomie całego systemu i skutecznie się im przeciwstawiał.

Na czele Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego stałby przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego, a w jej skład wchodziliby przedstawiciele organów nadzoru finansowego i banków centralnych z każdego kraju. Zadaniem rady byłoby wczesne ostrzeganie o zagrożeniach, które mogą doprowadzić do zachwiania stabilności na rynkach, oraz wydawanie odpowiednich zaleceń.

Komisja proponuje również stworzenie Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, aby zapewnić stały nadzór nad instytucjami finansowymi, które prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju UE. W ramach tego systemu europejskie organy odpowiedzialne za sektory bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych kontrolowałyby i koordynowały pracę organów pełniących funkcję nadzorczą na szczeblu krajowym.

Ten dwuczęściowy pakiet DeutschEnglishfrançais, stanowiący najważniejszy element serii działań podejmowanych przez UE w odpowiedzi na kryzys finansowy, ma uczynić rynki finansowe bezpieczniejszymi dla inwestorów i odbudować zaufanie do systemu. Ma on także ułatwić konsolidację europejskiego rynku usług finansowych.

Po tym jak europejski system bankowy znalazł się w październiku 2008 r. na skraju załamania, José Manuel Barroso powołał grupę ekspertów ds. bankowości, na czele której stanął Jacques de Larosière - były dyrektor zarządzający Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Grupie tej powierzono opracowanie rozwiązań umożliwiających poprawę nadzoru finansowego. Propozycje Komisji są oparte na zaleceniach tej grupy. Przywódcy państw UE mają przedyskutować te propozycje na planowanym na czerwiec posiedzeniu.

Więcej na temat reformy systemu finansowego DeutschEnglishfrançais

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.5.2017

  Zwrot VAT - Zasady zwrotu VAT

  W systemie podatku od towarów i usług (VAT) prawo uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest cechą umożliwiającą realizację zasady neutralności tego podatku dla podatnika (...)

 • 7.4.2019

  Przejęcie długu nie zawsze oznacza wygaśnięcie hipoteki...

  Artykuł 525 Kodeksu cywilnego stanowi wyjątek od ogólnej zasady, że zabezpieczenie rzeczowe jest skuteczne wobec wszystkich - uznał Sąd Najwyższy.

 • 9.11.2004

  Przeniesienie i wygaśnięcie zastawu rejestrowego

  Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego jest konkretnym prawem zastawnika, które może być przedmiotem obrotu. Obrót ten jest jednak ograniczony, gdyż nie jest możliwe przeniesienie prawa zastawu (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • 9.11.2004

  Zdolność kredytowa

  Konieczność wykazania zdolności kredytowej przez kredytobiorców może być przez niektórych odbierana jako szykana. Należy jednak pamiętać, że bank – tak jak każdy podmiot posiadający (...)