Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2024

Rada Ministrów przyjęła założenia 

Polityka gospodarcza rządu będzie nakierowana na wzmacnianie potencjału polskiej gospodarki po kryzysie energetycznym wywołanym przez rosyjską agresję na Ukrainę, przy zachowaniu dbałości o stabilność zadłużenia publicznego oraz uwzględnieniu wytycznych instytucji UE. W ocenie rządu w 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%. Założenia makroekonomiczne są spójne z przesłaną do Komisji Europejskiej Aktualizacją Programu Konwergencji, jednak z uwzględnieniem wpływu podwyższenia świadczenia „500+” do „800+” na gospodarkę.

- "W pierwszej połowie tego roku polska gospodarka znalazła się w okresie spowolnienia, ale w najbliższych miesiącach, wraz z opadającą wyraźnie inflacją, dynamika wzrostu gospodarczego ponownie przyspieszy. W przyszłym roku wzrost gospodarczy będzie solidny, według naszej prognozy wyniesie 3,0%. Ożywienie gospodarki będzie wspierane m.in. przez znaczny wzrost inwestycji publicznych, w tym w zdolności obronne kraju, oraz wzrost dochodów gospodarstw domowych wynikający z podwyższenia świadczenia „500+” do „800+”" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Porady prawne

Założenia makroekonomiczne

Produkt Krajowy Brutto

W 2024 r. nastąpi ożywienie gospodarcze, a wzrost PKB powinien osiągnąć 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym oraz polepszenie nastrojów konsumentów.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2023 r. będzie wyższe niż rok wcześniej o 0,5%, a w 2024 r. wzrośnie o 1,1%. Na umiarkowaną dynamikę zatrudnienia będzie oddziaływać ograniczona podaż pracy, która jest efektem procesów demograficznych.

Stopa bezrobocia

W 2023 r. oczekiwany jest niewielki wzrost stopy bezrobocia do 5,5% na koniec roku i jej spadek na koniec 2024 r. do 5,3%.

Wzrost wynagrodzeń

Prognozujemy, że wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie w 2023 r. 11,9%, a w 2024 r. 9,7%

Eksport i import

W 2023 r. realne tempo wzrostu eksportu wyniesie 1,7%. W 2024 r., wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na rynkach eksportowych, wzrost ten wyniesie 3,9%.

Z kolei realny import w 2023 r. zmniejszy się o 0,3%, przede wszystkim w efekcie spadku popytu krajowego. W 2024 r. import będzie rósł w tempie zbliżonym do eksportu (3,8%). W rezultacie, wkład eksportu netto we wzrost PKB wyniesie 1,2 pkt. proc. w 2023 r. oraz 0,2 pkt. proc. w 2024 r. W efekcie, saldo obrotów bieżących w relacji do PKB zmieni się z -3,0% PKB w 2022 r. do -1,0% PKB w 2023 r. oraz -0,5% PKB w 2024 r.

Inflacja

Oczekuje się, że inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 12,0%, a w następnym roku 6,6%.

Głównymi czynnikami, które będą wpływały na obniżanie się inflacji będą stabilizacja cen surowców energetycznych i żywności na rynkach światowych, relatywnie niska dynamika spożycia prywatnego w bieżącym roku oraz restrykcyjna polityka pieniężna.

Inwestycje

W 2023 r. realny wzrost nakładów brutto na środki trwałe wyniesie 1,1%. W 2024 r. nakłady brutto na środki trwałe ogółem powinny wzrosnąć o 4,4%. Wpływ na rosnącą dynamikę inwestycji będzie miało polepszenie sytuacji gospodarczej, a w dłuższym horyzoncie także oczekiwany przez rynek spadający koszt kapitału. W najbliższych latach przewidywany jest także wyraźny wzrost inwestycji publicznych, w tym zwiększenie zdolności obronnych kraju. 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika