Dla cudzoziemca

Zapisy przed głosowaniem

Obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkali na obszarze gminy i posiadający prawo wybierania mogą uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego - wyjaśnia Państwowa Komisja Wyborcza. Jest jednak warunek. Najpóźniej do 9 kwietnia 2009 r. muszą złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców.

UWAGA:

Do wniosku należy załączyć:

1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca poda:

a) swoje obywatelstwo,
b) adres stałego zamieszkania w Polsce,
c) nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

3) oświadczenie, że wnioskodawca zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko w Polsce,

4) oświadczenie, że wnioskodawca w państwie swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego (prawa wybierania).

Osoby, które nie zostaną wpisane do stałego rejestru wyborców zgodnie z tymi zasadami nie będą mogły uczestniczyć w wyborach.

Osoby wpisane do stałego rejestru wyborców (wyborcy) zostaną z urzędu wpisane do spisów wyborców w miejscu stałego zamieszkania w Polsce.

Dopisywanie tych wyborców do spisów wyborców poza miejscem stałego zamieszkania odbywa się na analogicznych zasadach, jak dopisywanie do spisów wyborców - obywateli polskich.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Państwowej Komisji Wyborczej. 

Źródło: Komisja Europejska - http://ec.europa.eu

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 5.10.2016

  Do którego sądu złożyć pozew o zapłatę?

  Dochodząc swojej należności, musimy oprócz zebrania odpowiednich dowodów, sformułować odpowiednie zapisy w pozwie. Jednym z najistotniejszych jego elementów, jest wskazanie Sądu (...)

 • 6.9.2016

  Vesting – sposób na motywowanie menedżerów spółek kapitałowych

  Często spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi stosowania środków motywowania członków zarządu i dyrektorów zatrudnianych w spółkach kapitałowych, tak aby spółki (...)

 • 4.3.2017

  Mniej formalności przy budowie

  1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia (...)

 • 4.12.2018

  Zawieranie umowy z osobą fizyczną

  Podpisując każdą umowę, musimy zachować ostrożność, ponieważ jej brak może nas w przyszłości drogo kosztować. Każda umowa powinna być dostosowana do określonych warunków relacji (...)

 • 8.6.2015

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

  Umowa o zakazie konkurencji może być zawarta w treści samej umowy o pracę jak również w osobnym dokumencie.