Podatek od gier losowych i zakładów

Zasady opodatkowania gier hazardowych zgodne z Konstytucją

28 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił wyrok (sygn. SK 3/14) w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej stawki podatku od gier na automatach o niskich wygranych.

Co orzekł Trybunał?

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych jest zgodny z art. 20 w związku z art. 22 Konstytucji RP.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie.

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Czego dotyczył problem?

Podstawowy zarzut skarżącej dotyczył naruszenia wolności działalności gospodarczej przez wprowadzenie instrumentu podatkowego, którego rzeczywistym i wyłącznym celem – zdaniem skarżącej - była regulacja rynku gier. Skarżąca wskazała na znaczny wzrost zryczałtowanej stawki podatku od gier urządzanych na automatach o niskich wygranych z równowartości 180 euro miesięczne do 2000 zł miesięcznie od każdego eksploatowanego automatu.

Trybunał zwrócił uwagę, że nałożenie wyższego podatku, co do zasady, nie może być traktowane jako ograniczenie swobody działalności gospodarczej. Trybunał uznał, że w sprawie nie zachodzą wyjątkowe okoliczności, które uzasadniałyby odmienną ocenę. Zakwestionowany przepis pełnił rolę przede wszystkim fiskalną, a wzrost stawki podatkowej miał służyć zapewnieniu równowagi budżetu w sytuacji, gdy wpływy podatkowe z tytułu eksploatacji automatów  o niskich wygranych malały w związku z wygasaniem zezwoleń na urządzanie gier na automatach o niskich wygranych.

Zarzuty skarżącej dotyczyły też naruszenia prawa własności, zasady równości, zakazu dyskryminacji, zasady powszechności opodatkowania oraz zasady sprawiedliwości społecznej, a także braku odpowiedniej vacatio legis oraz poszanowania zasady dialogu partnerów społecznych w procesie legislacyjnym. 

Jak Trybunał uzasadnił swoje orzeczenie?

W odniesieniu do powołanych zarzutów Trybunał uznał, że nie zostały spełnione ustawowe warunki dopuszczalności ich merytorycznego rozpoznania. TK podkreślił, że ustawodawcy przysługuje swoboda kształtowania stawek podatkowych, a przyjęte rozwiązania nie muszą być identyczne dla wszystkich grup podatników, w tym podatników działających w branży hazardowej. Urządzanie gier na automatach o niskich wygranych charakteryzowało się zasadniczymi odrębnościami, a stawka podatkowa określona była – odmiennie niż w przypadku innych gier hazardowych – w formie ryczałtowej, a  nie procentowej. W takiej sytuacji Trybunał nie odnalazł w skardze argumentów uzasadniających zarzut naruszenia zasady równości. Zdaniem TK,  skarżąca nie przedstawiła też argumentu ani dowodu świadczącego o tym, że doszło do wyłączenia zasady powszechności opodatkowania w stosunku do kogokolwiek ani do naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej. Również zarzut dotyczący nieodpowiedniej vacatio legis nie został poparty argumentem wystarczającym do uznania, że spełnione zostały przesłanki formalne warunkujące dopuszczalność wydania orzeczenia.

Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia TK Justyn Piskorski, sprawozdawcą był sędzia TK Jarosław Wyrembak.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

eliasz

10.12.2018 9:30:29

Re: Zasady opodatkowania gier hazardowych zgodne z Konstytucją

celowo podnieśli aby więcej pieniędzy szło do państwa. Teraz znowu zabronili? dobrze że totek ma pozwolenie bo u nas w Rzeszowie nie byłoby gdzie grać gdyby nie ten punkt obok pkp


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.5.2017

  Charakter gier na automatach

  Resort finansów przypomniał, czym są gry na automatach według ustawy hazardowej i co oznacza losowość w grach hazardowych. W przypadku wątpliwości można wystąpić do Ministra Rozwoju (...)

 • 8.1.2019

  Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

  Od 1 kwietnia 2017 r. -  na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. O (...)

 • 28.4.2018

  Kiedy się należy podatek od gier hazardowych?

  Przedmiotem opodatkowania podatkiem od gier jest urządzanie gier hazardowych (z wyłączeniem urządzania loterii promocyjnych, loterii fantowych i gry bingo fantowe oraz urządzania pokera (...)

 • 20.3.2017

  Ochrona graczy przed hazardem

  Ochrona graczy przed negatywnymi skutkami hazardu oraz ograniczenie „szarej strefy” w grach hazardowych – to główne cele nowelizacji ustawy hazardowej. Nowe przepisy wchodzą (...)

 • 11.4.2017

  Pogrom po zmianach na rynku hazardowym od 1 kwietnia

  1 kwietnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Nowe rozwiązania wprowadziły znaczące zmiany prawne dotyczące gier hazardowych. Jedną z najważniejszych jest (...)