Zasiłki chorobowe będą wyższe

Premie i nagrody będą od dzisiaj wliczane do zasiłku chorobowego. Pracownicy, którzy w ostatnich latach otrzymali zaniżone świadczenie, mogą wystąpić do ZUSu o wyrównanie.

Wchodząca dzisiaj w życie nowelizacja ustawy z 28 sierpnia 2009 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa odświeża przepisy dotyczące wypłacania zasiłków chorobowych.

Nowela aktualizuje podważony przez Trybunał Konstytucyjny art. 41 ust.1 ustawy, który otrzymał brzmienie: „Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu lub zawartych układów zbiorowych albo na podstawie umowy o pracę."

Powyższe rozwiązanie ma zapobiegać - jak czytamy w uzasadnieniu ustawy - podwójnemu wypłaceniu danego składnika wynagrodzenia w okresie niezdolności do pracy: jako części wynagrodzenia, do którego pracownik zachował prawo, oraz jako składnik wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego.

Poprzednia wersja artykułu mówiła, że: „przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, jeżeli postanowienia układów zbiorowych pracy lub przepisy o wynagradzaniu nie przewidują zmniejszania ich za okres pobierania zasiłku". Była ona interpretowana często na niekorzyść pracowników: składników wynagrodzenia, za które składki na ubezpieczenia społeczne były odprowadzone i których nie pobieraliśmy na zwolnieniu lekarskim, nie wliczano do podstawy świadczeń chorobowych.

Jak będzie teraz? Zasiłek chorobowy oblicza się na podstawie przeciętnej pensji z 12 miesięcy poprzedzających zwolnienie. Przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia pracodawca musi uwzględnić wszystkie składniki wynagrodzenia - także premie i nagrody - od których pracownik uiścił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby.

Pracownicy, którzy otrzymali zaniżone świadczenia, mają jeszcze szansę odzyskania pieniędzy. Jeżeli od ostatniego dnia otrzymywania obniżonego zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego nie minęły trzy lata, to mamy prawo upomnieć się o wyrównanie kwoty - po tym czasie roszczenie ulega przedawnieniu.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Kristin

5.2.2010 19:23:56

Re: Zasiłki chorobowe będą wyższe

Witam, chcialabzm wiedziec od jakiego czasu,weszly te przepisy? dziekuje


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: