Świadczenia

Działalność gospodarcza

Zawód fizjoterapeuty dostępny w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

Co zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw?

Rządowy projekt, który jest w Sejmie, przewiduje możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych.

Co zyskają fizjoterapeuci?

Wcześniej, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty został samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu fizjoterapeuci –  podobnie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki oraz położne – stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu.

Jednak zakres uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania tego zawodu był węższy niż innych samodzielnych zawodów medycznych. W części dotyczącej uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania zawodu fizjoterapeuty, uregulowania te zawierają rozwiązania mniej korzystne w porównaniu z samodzielnymi zawodami medycznymi. Chodzi o brak możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Ta forma udzielania świadczeń zdrowotnych jest przystosowana do potrzeb prowadzenia działalności leczniczej osobiście oraz – zależnie od jej zakresu i rozmiaru – umożliwia ograniczenie wymogów organizacyjnych w porównaniu z pozostałymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą. Sytuacja ta jest szczególnie niekorzystna dla fizjoterapeutów, których znaczna część udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym.

Ponieważ zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie zapewniały przedstawicielom tej grupy możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej - takie uprawnienia wprowadza właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Jest to niezwykle ważna zmiana dla fizjoterapeutów, gdyż większość z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy są przystosowane do takich potrzeb prowadzenia działalności leczniczej. Gdyby ich nie wprowadzono, w praktyce byłoby niemożliwe wykonywanie zawodu przez dużą część fizjoterapeutów, a to mogłoby niekorzystnie odbić się na potrzebach pacjentów.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zgodnie z projektem, nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem dwóch zapisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pozwoli to fizjoterapeutom na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: