e-prawnik.pl Porady prawne

Inwestycje

Weksle

Zmiana wzoru weksla in blanco jako zabezpieczenie projektów współfinansowanych z UE

16.1.2009

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zmianie wzoru weksla in blanco, stosowanego jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą wzór weksla, uwzględniający zastrzeżenia i sugestie Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione w wystąpieniu do Minister Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2008 r., obowiązuje już w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 5.2 i Działanie 5.4):

- Komunikat RPO w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.2 i Działanie 5.4

- Komunikat PARP w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.2 "Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym"

- Komunikat PARP w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.4 "Zarządzanie własnością intelektualną"

- Wystąpienie RPO do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 2007-2013 - 6 listopada 2008 r.

- Odpowiedź MRR na wystąpienie RPO w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 2007-2013 - 27 listopada 2008 r.  

Źródło: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ