e-prawnik.pl Porady prawne

Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Pytanie:

Czy naruszenie administracyjnych norm hałasu jest dowodem na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

15.2.2012

W celu udowodnienia swoich roszczeń warto zapoznać się z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120 poz. 826), które to rozporządzenie precyzuje jaki na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego jest dopuszczalny poziom hałasu. Jak jeśli nawet poziom wytwarzanego hałasu nie przekracza powyższych norm, nie oznacza to automatycznie, iż niedozwolone immisje nie zaistniały. Normy te niejako są jedynie dodatkowym elementem oceny stopnia zakłóceń, a sama uciążliwość takich oddziaływań może nosi znamiona immisji np. z powodu ich ciągłości czy natarczywości i w takich wypadkach mogą one naruszać „przeciętną miarę”, a jej ocena nie może być oderwana od charakteru nieruchomości, z której emitowana jest immisja, jak i charakteru nieruchomości sąsiednich immisją dotkniętych (Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 6 maja 2007 roku, sygn. akt. I Aca 48/07).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Maria

17.1.2019 13:4:54

Re: Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

Dziwnym wydaje mi się fakt, że jest zwyczaj, aby po 22 nie używać odkurzacza, natomiast można pod nosem sąsiada otworzyć uciążliwą działalność gospodarczą. ...! Widziałam również odmowę działalności gospodarczej ze względu na nieskończony plan zagospodarowania przestrzennego, gdzie oczekiwanie miało być do kilku lat. ... Potrzebne są regulacje w tej sprawie.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ