Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Pytanie:

"Sp. z o.o. regularnie (2-3 razy w miesiącu) wykonuje wewnątrzwspólnotową dostawę usług. Jak często trzeba dokonywać zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R wraz z załącznikiem VAT-R/UE?"

Odpowiedź prawnika: Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT UE

Niestety pytanie nie zostało sformułowane w sposób ścisły. W szczególności przepisy o podatku od towarów i usług (VAT) nie przewidują „wewnątrzwspólnotowej dostawy usług”, w związku z tym nie wiadomo, czy pytającemu chodziło o „wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, czy też po prostu o usługi świadczone na rzecz podmiotów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to bardzo istotne dla ustalenia obowiązku (lub braku obowiązku) rejestracji jako podatnik VAT UE (a w związku z tym również aktualizacji).

Z pytania można się również tylko domyślać, co miało by być podstawą aktualizacji. Zgodnie z art. 97 ust 13 ustawy o VAT, w przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czynności wskazanych w ustawie o VAT (art. 97 ust. 1 i 3), podmiot ten jest obowiązany na piśmie zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego przez aktualizację zgłoszenia rejestracyjnego; zgłoszenie składa się w terminie 15 dni, licząc od dnia zaistnienia tej okoliczności. Jak stanowi art. 97 ust. 14 ustawy o VAT, zgłoszenie to stanowi dla naczelnika urzędu skarbowego podstawę do wykreślenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE. Należy jednak stwierdzić, iż regularne dostawy (2-3 razy w miesiącu) nie powodują oczywiście obowiązku składania ciągłych aktualizacji. Aktualizację taką należałoby złożyć dopiero w przypadku trwałego zaprzestania dostaw.


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika