Alimenty bieżące i zaległe

Pytanie:

Wyrok rozwodowy zasądza dla ojca alimenty na dziecko płacone osobiście do rąk matki do 20 każdego miesiąca. Zobowiązany traci zatrudnienie i zaprzestaje płacić. Matka dziecka robi zgłoszenie do komornika o ściąganie alimentów, które przez okres około roku jest nieskuteczne. Po podjęciu pracy zobowiązany wznawia płacenie alimentów bieżących zgodnie z wyrokiem rozwodowym, a komornik robi obciążenie swoją drogą, bo istnieje zaległość. Zobowiązany uważa tą formę za właściwą do czasu spłacenia długu alimentacyjnego. 1. Czy płacenie alimentów na bieżąco zgodnie z wyrokiem podczas prowadzenia egzekucji komorniczej jest prawidłowe? 2. Jak będzie wyglądała sytuacja prawna po ustaniu zaległości alimentacyjnej, gdy zobowiązany nadal sukcesywnie płaci zgodnie z wyrokiem co do formy? 3. Czy komornik może wydać postanowienie o zmianie sposobu płacenia alimentów zmieniające wyrok sądowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Postępowanie egzekucyjne ma na celu zmuszenie dłużnika do spełnienia świadczenia, które jest wymagalne. Jeżeli więc nie zapłacił Pan w terminie alimentów, zadaniem komornika jest wyegzekwowanie tych należności, które nie zostały jeszcze spłacone. Świadczenie alimentacyjne jest świadczeniem okresowym, tj. jest Pan zobowiązany do uiszczania alimentów cyklicznie, co pewien okres, w określonym terminie (za dany miesiąc do 20 każdego miesiąca).

Komornik dochodzi tych należności alimentacyjnych, które stały się wymagalne (za dany miesiąc), a nie zostały zapłacone w terminie (do 20 tego miesiąca). Egzekucja komornicza w żadnym wypadku nie zwalnia Pana od terminowego płacenia alimentów. Jeżeli będzie Pan terminowo płacił alimenty, a komornik wyegzekwuje niespłaconą należność, egzekucja zakończy się. Jeżeli jednak zaniecha Pan spłacania alimentów, egzekucja będzie obejmować zaległości za następne okresy. Należy przy tym pamiętać, że postępowanie egzekucyjne wiąże się z kosztami, które ponosi dłużnik egzekwowany (Pan). Ponadto uchylanie się od egzekucji przez dłużnika alimentacyjnego może być przyczyną pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej.

Komornik nie może wydać postanowienia o zmianie sposobu płacenia alimentów, które zmieniałoby wyrok sądu. Zadaniem komornika jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego w oparciu o tytuł egzekucyjny jakim jest prawomocne orzeczenie sądowe. Zmiana sposobu płacenia alimentów wymagałaby wydania nowego orzeczenia przez sąd i stosownie do niego komornik mógłby wprowadzić egzekucję alimentów według nowych zasad. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY