e-prawnik.pl Porady prawne

Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Pytanie:

Czy w czasie trwania małżeństwa można orzec alimenty na rzecz dzieci?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Wskazać trzeba na podstawy orzekania o alimentach jeszcze w trakcie trwania małżeństwa. Powszechne jest bowiem przekonanie, że ustala się je zazwyczaj dopiero w wyroku rozwodowym bądź orzekającym separację między małżonkami.

Tymczasem z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej kro) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zgodnie zaś z przepisem art. 133 par. 1 kro rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W trakcie trwania małżeństwa możliwe jest zatem postępowanie o zasądzenie alimentów, co również istotne, małżonek może domagać się przekazywania przez drugiego małżonka określonych świadczeń nie konkretnie na utrzymanie i wychowanie dzieci, ale na zaspokojenie potrzeb rodziny. Podstawą takiego roszczenia jest przepis art. 27 kro, zgodnie z którym oboje małżonkowie są zobowiązani, każdy według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Matka

20.3.2019 4:32:47

Re: Alimenty na dzieci w czasie trwania małżeństwa

Mam pytanie od listopada do lutego odmówiono mi świadczeń rodzinnych na 4 dzieci ponieważ w tym czasie mąż podjął pracę i jego dochód wynosi 1700 zł miesięcznie na rękę w tym czasie czyli od października 2018 roku komornik zabiera mu 60 procent wynagrodzenia jest to około 912 zł . Doliczono mi do dochodu jego wynagrodzenie plus alimenty ale nie doliczono mi kwoty którą zabiera komornik na poczet funduszu alimentacyjnego bo to fundusz mi od 5 lat wyplaca w styczniu miałam rozprawę rozwodową i dostałam na pierwszej rozprawie rozwód mam najstarszego syna niepełnosprawnego nie dostaje na rehabilitację wielodzietnosc i rodzinne jaki przepis może mi pomóc


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ