Altana o powierzchni do 25m2 poza linią zabudowy

Pytanie:

Mam działkę, na której stoi mój dom. Na teren, gdzie znajduje się moja działka nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wystąpiłem o warunki zabudowy i uzyskałem linie zabudowy na mojej działce. Linia zabudowy wyznaczona jest 3m od płotu. Altana, którą planuję postawić wykracza 2 m za linię zabudowy (na zgłoszenie). Altana będzie bez ścian, na czterech słupkach. Czy mogę wybudować altanę poza linią zabudowy o pow. do 25m2?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgłoszeniu podlega budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Przepisy rozporządzenia, określającego wymogi odległości od granicy stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych. Podkreślić jednak należy, iż odległości te wyznacza już obecnie decyzja wzzt. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis ten stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, które nie wymaga pozwolenia na budowę, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości: 

  • wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo 
  • przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.  

Skoro decyzja wzzt została wydana, to obowiązuje ona właściciela. Jeżeli się do niej nie zastosuje to organ, któremu właściciel zgłosi zamiar budowy altany, może zgłosić sprzeciw powołując się na to, że budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: