e-prawnik.pl Porady prawne

Budowa w lesie

Pytanie:

Działka 13 ha (8 ha łąki, 0,6 ha stawy, pozostała część to las) na następujące przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania: 1) gospodarki leśnej na terenach lasów prywatnych i państwowych; 2) zalesień gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej; 3) gospodarki rolnej o charakterze wypasowym na istniejących łąkach i pastwiskach o charakterze enklaw śródleśnych; 4) przyrodniczych funkcji ochronnych w terenach: a) zadrzewionych i zakrzewionych, b) rolnych stanowiących pasmo przejściowe pomiędzy zwartymi kompleksami lasów a terenami zabudowy, c) otulin cieków wodnych i w innych terenach o wysokich walorach przyrodniczych. Nie ma w planie dla takich terenów sformułowanego zakazu zabudowy. Czy na takim terenie jest możliwe wybudowanie siedliska, leśniczówki, stajni z poddaszem użytkowym czy też jakiegokolwiek budynku służącego gospodarce rolnej lub leśnej? Jeżeli tak, to jakiego? Co trzeba zrobić, aby można było zrealizować taką inwestycję?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Budowa w lesie

10.5.2007

Z przedstawionego opisu przeznaczenia gruntów wynika, mimo braku wyraźnego zakazu, iż budowa na tym terenie jest wykluczona. Aby możliwa była zabudowa na tym terenie, konieczna jest niestety zmiana planu zagospodarowania, a co za tym idzie - przeprowadzenie całej procedury związanej z jego uchwaleniem. Zaznaczamy jednocześnie, że odpowiedź powyższa nie jest jednoznaczna z uwagi na brak możliwości zapoznania się z treścią planu, w tym z mapami. Zasadniczo działki przeznaczone pod zabudowę oznaczone są literami MR.

Możliwość tzw. zabudowy siedliskowej regulowana jest w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepis ten jednak dotyczy sytuacji, gdy brak planu i ma być wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ