Zagospodarowanie przestrzenne

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Wykorzystanie terenu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wykorzystanie terenu po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy teren który po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego zmienił swoje przeznaczanie może być nadal wykorzystywany w dotychczasowy sposób?

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Jaka jest swoboda gminy w ustalaniu w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenia terenów na dane cele?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki jest charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie jest zakres regulacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym?

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Jakie odszkodowanie przysługuje w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?

Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Działka sąsiednia w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym

Jakie działki należy brać pod uwagę przy analizie możliwości wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy?

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Czy jest warunek dobrego sąsiedztwa brany pod uwagę przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzji administracyjnej?

Ustalenie warunków zabudowy

Ustalenie warunków zabudowy

Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby można było w drodze decyzji administracyjnej ustalić warunki zabudowy?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien określać plan zagospodarowania przestrzennego?

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Ustalenia odszkodowania za spadek wartości

Inwestor, który uzyskał warunki zabudowy obniżające wartość sąsiednich nieruchomości obciążony zostaje kosztami ewentualnego odszkodowania po uzyskaniu pozwolenia na budowę (art. 63. ust. 3 (...)

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

Strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Strona postępowania o ustalenie warunków zabudowy

Czy w postępowaniu o udzielenie warunków zabudowy stronami są również właściciele gruntów sąsiednich?

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej. Art. 52. ust. 1. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym operuje pojęciem (...)

Czynności wymagane przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czynności wymagane przy uchwalaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie czynności muszą podjąć ogranym gminy przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy można zgłosić wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres swobody gminy w kształtowaniu postanowień planu zagospodarowania przestrzennego

Jaką swobodą dysponuje gmina przy ustalaniu przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego

Co podlega ustaleniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wykonywanie prawa własności nieruchomości?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki jest charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wydanie decyzji o zagospodarowaniu terenu na cele nierolne i nieleśne

Wydanie decyzji o zagospodarowaniu terenu na cele nierolne i nieleśne

Czy można wydać decyzję o zagospodarowaniu terenu, którego którego przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne dopuszczane jest jedynie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego?

Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych

Zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych

Kto wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych?

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

W jakich wypadkach można wydać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

Elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien zawierać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wydzielenie działki na drogę publiczną

Wydzielenie działki na drogę publiczną

Czy przysługuje odszkodowanie, jeżeli przy podziale działki na wniosek właściciela wydzielona została działka na drogę publiczną?

Interes prawny przy podziale nieruchomości

Interes prawny przy podziale nieruchomości

Kto jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o podział nieruchomości?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a uzgodnienia z mieszkańcami gminy

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a uzgodnienia z mieszkańcami gminy

Czy procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania wymaga uzgodnień z mieszkańcami danej gminy?

Ingerencja osób fizycznych w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ingerencja osób fizycznych w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy osoby fizyczne mogą ingerować w projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam. W mojej gminie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety jego postanowienia są dla mnie niekorzystne. Czy mogę go zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Wniosek do gminy o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek do gminy o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy wniosek do gminy o zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego jest wiążący?

Skutki zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skutki zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam. Na mojej działce od dłuższego czasu jest postawiony mały kiosk. Tymczasem nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uniemożliwia stawianie takich kiosków. Czy ustalenia nowego planu (...)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a rozbiórka domu

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a rozbiórka domu

Mam poważny problem. Wybudowałem swój dom na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety uchwalony niedawno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania budowy budynków na mojej działce. (...)

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jak w zarysie przebiega postępowanie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Charakter prawny wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy możliwa jest częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Forma i tryb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Forma i tryb zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakiej formie i trybie następuje zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zakres swobody gminy w określaniu warunków korzystania z terenu

Zakres swobody gminy w określaniu warunków korzystania z terenu

Jaki jest zakres swobody gminy w określaniu zasad korzystania z terenów objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego?

Zakres przedmiotowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zakres przedmiotowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Co określa się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego modyfikuje wykonywanie prawa własności nieruchomości?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Orzecznictwo w sprawach zmiany sposobu użytkowania budynku

Orzecznictwo w sprawach zmiany sposobu użytkowania budynku

Jak orzecznictwo wyjaśnia kwestię zmiany sposobu użytkowania budynku?

Zmiana użytkowania budynku w prawie budowlanym

Zmiana użytkowania budynku w prawie budowlanym

Na czym polega zmiana sposobu użytkowania budynku?

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

W jakiej wysokość możliwa jest do nałożenia opłata adiacencka w przypadku wzrostu wartości nieruchomości?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: