Prawo budowlane: Zagospodarowanie przestrzenne - Porady prawne

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Jaka jest minimalna odległość budynku od drogi wewnętrznej?

Moja działka budowlana graniczy z jednej strony ze ślepą (kończy się na wysokości mojej działki) prywatną drogą dojazdową o szer. 5m, której jestem też jednym z trzech współwłaścicieli. (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Jakie odszkodowanie przysługuje w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Czy jest warunek dobrego sąsiedztwa brany pod uwagę przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzji administracyjnej?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien określać plan zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

Kopia mapy zasadniczej

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej. Art. 52. ust. 1. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym operuje pojęciem (...)

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy można zgłosić wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wykonywanie prawa własności nieruchomości?

Wydzielenie działki na drogę publiczną

Czy przysługuje odszkodowanie, jeżeli przy podziale działki na wniosek właściciela wydzielona została działka na drogę publiczną?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika