Prawo budowlane: Zagospodarowanie przestrzenne - Porady prawne

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Jaka jest minimalna odległość budynku od drogi wewnętrznej?

Moja działka budowlana graniczy z jednej strony ze ślepą (kończy się na wysokości mojej działki) prywatną drogą dojazdową o szer. 5m, której jestem też jednym z trzech współwłaścicieli. (...)

Wstrzymanie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Na działce sąsiadującej z naszą działką inwestor zamierza wybudować budynek wielorodzinny 3-kondygnacyjny (w najbliższym sąsiedztwie są domy jednorodzinne, a w odległości ok. 200 bloki 2-kondygnacyjne). (...)

Przejęcie terenu pod zaplanowane drogi

Czy Gmina wydając zgodę na przekwalifikowanie gruntów rolnych na tereny pod zabudowę jednorodzinną ma obowiązek przejąć tereny, na których znajdują się zaplanowane drogi w swoje posiadanie od (...)

Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Ograniczenia prawa własności wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są ograniczenia prawa własności wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Kryteria planowania i zagospodarowania przestrzennego

Jakie kryteria należy brać pod uwagę przy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Jakie odszkodowanie przysługuje w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?

Zasada dobrego sąsiedztwa przy ustalaniu warunków zabudowy

Czy jest warunek dobrego sąsiedztwa brany pod uwagę przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzji administracyjnej?

Elementy planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie elementy powinien określać plan zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana przeznaczenia gruntu rolnego

Interesuje mnie działka rolno-budowlana. Nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.Czy część rolną tej działki można przekształcić w działkę budowlaną?

Kopia mapy zasadniczej

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy dołączyć kopię mapy zasadniczej. Art. 52. ust. 1. w zw. z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu o zagospodarowaniu przestrzennym operuje pojęciem (...)

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy można zgłosić wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Prawo własności a plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wpływa na wykonywanie prawa własności nieruchomości?

Wydzielenie działki na drogę publiczną

Czy przysługuje odszkodowanie, jeżeli przy podziale działki na wniosek właściciela wydzielona została działka na drogę publiczną?

Interes prawny przy podziale nieruchomości

Kto jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o podział nieruchomości?

Zaskarżenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam. W mojej gminie uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niestety jego postanowienia są dla mnie niekorzystne. Czy mogę go zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego?

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a rozbiórka domu

Mam poważny problem. Wybudowałem swój dom na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Niestety uchwalony niedawno miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zabrania budowy budynków na mojej działce. (...)

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Czy możliwa jest częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Prawo własności nieruchomości a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego modyfikuje wykonywanie prawa własności nieruchomości?

Charakter prawny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jaki charakter prawny ma miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Wysokość opłaty adiacenckiej w przypadku wzrostu wartości nieruchomości po podziale

W jakiej wysokość możliwa jest do nałożenia opłata adiacencka w przypadku wzrostu wartości nieruchomości?

Podział nieruchomości a obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej

Czy podział nieruchomości zawsze skutkuje ustaleniem opłaty adiacenckiej?

Opłata adiacencka w przypadku podziału działki

Na jakiej podstawie można wymagać od właściciela działki wniesienia opłaty adiacenckiej w przypadku podziału tej działki?

Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Czy za zmianę przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przysługuje odszkodowanie?

Skutek wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy

Jaki jest skutek wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy (WZ)?

Ograniczenie prawa właściciela do swobodnego korzystania z terenu

W jaki sposób przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ograniczają prawo właściciela do swobodnego korzystania z rzeczy?

Obligatoryjne elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Jakie są obligatoryjne elementy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wniosek osoby fizycznej o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Witam, Chciałbym aby moja działka stała się budowlaną. Czy mam prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Cel sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W jakim celu sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika