Interes prawny przy podziale nieruchomości

Pytanie:

"Kto jest legitymowany do wystąpienia z wnioskiem o podział nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Interes prawny przy podziale nieruchomości

Kluczowe znaczenie ma tutaj art. 97 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

Art. 97. 1. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Kluczowym pojęciem użytym w komentowanym przepisie jest „interes prawny”. Przepis wyraźnie stanowi, że koszty podziału nieruchomości obciążają wnioskodawcę, jednocześnie musi on wykazać się „interesem prawnym”, aby skutecznie żądać wszczęcia postępowania w sprawie podziału nieruchomości. Podstawą interesu prawnego jest norma prawna przyznająca danej osobie określone uprawnienie i jednocześnie wprowadzające jej ochronę. Interesem prawnym będzie się legitymował ten, którego prawa dotyczy rozstrzygnięcie administracyjne (w tym wypadku podział nieruchomości). W tym kontekście bliżej pojęcie interesu prawnego wyjaśnia orzecznictwo: „W przypadku podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości może wystąpić jej właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty lub współużytkownik wieczysty, gdyż tylko te podmioty są władne dysponować nieruchomością w ramach przysługującego im prawa, mają więc interes prawny, aby żądać czynności organu. Podmioty te są tym samym stronami postępowania administracyjnego.1

1Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2006 r. I SA/Wa 1518/05


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika