Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Radziszewski Edward w publikacji zatytułowanej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz” (Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)) stwierdza, że: „Komentowany artykuł legalizuje wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy mimo przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym na inne cele. Wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy jest możliwe do czasu przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem miejscowym. Nie można jednak wykorzystywać terenów w sposób dotychczasowy, jeżeli w uchwalonym planie miejscowym przewidziano inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania”. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2010 r. II SA/Gl 1139/2009 dopuszczono: „...na terenach których przeznaczenie zostało zmienione w planie miejscowym możliwość dotychczasowego ich wykorzystania do czasu zagospodarowania tych terenów zgodnie z planem, w tym zezwala na użytkowanie posadowionych na takich terenach obiektów budowlanych związanych z ich dotychczasowym wykorzystywaniem pod warunkiem, że w planie nie ustalono innego sposobu ich tymczasowego zagospodarowania. Przepisu tego nie można jednak wykładać szerzająco doszukując sie w nim przesłanki umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów związanych z dotychczasowym sposobem wykorzystywania takich terenów, mimo zakazu ich wznoszenia sformułowanego w obowiązującym planie miejscowym”.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Odblokowane wyodrębnianie mieszkań w starych budynkach

  Będzie łatwiej uzyskać własność lokali mieszkalnych budowanych przed 1995 r. Po uchwaleniu przez obie izby parlamentu nowelizacja ustawy o własności lokali czeka na podpis Prezydenta.

 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga zgłoszenia właściwego organu. Co to jest zmiana sposobu użytkowania? Czy w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uregulowana została w ustawie z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Procedurę tę stosuje się, zgodnie (...)

 • Spadek wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej

  22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. SK 22/16) w sprawie skargi konstytucyjnej J. W. dotyczącej obniżenia wartości nieruchomości w okresie tzw. luki planistycznej.

 • Samowola budowlana

  Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie (...)

NA SKÓTY