Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Jak zmienia się dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego

Radziszewski Edward w publikacji zatytułowanej „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz” (Warszawa 2006, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie I)) stwierdza, że: „Komentowany artykuł legalizuje wykorzystanie terenu w sposób dotychczasowy mimo przeznaczenia tego terenu w planie miejscowym na inne cele. Wykorzystywanie terenów w sposób dotychczasowy jest możliwe do czasu przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z uchwalonym planem miejscowym. Nie można jednak wykorzystywać terenów w sposób dotychczasowy, jeżeli w uchwalonym planie miejscowym przewidziano inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania”. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 19 lutego 2010 r. II SA/Gl 1139/2009 dopuszczono: „...na terenach których przeznaczenie zostało zmienione w planie miejscowym możliwość dotychczasowego ich wykorzystania do czasu zagospodarowania tych terenów zgodnie z planem, w tym zezwala na użytkowanie posadowionych na takich terenach obiektów budowlanych związanych z ich dotychczasowym wykorzystywaniem pod warunkiem, że w planie nie ustalono innego sposobu ich tymczasowego zagospodarowania. Przepisu tego nie można jednak wykładać szerzająco doszukując sie w nim przesłanki umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę obiektów związanych z dotychczasowym sposobem wykorzystywania takich terenów, mimo zakazu ich wznoszenia sformułowanego w obowiązującym planie miejscowym”.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika