Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Jakie odszkodowanie przysługuje w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

Kwestię potencjalnego odszkodowania za zmianę przeznaczenia działki reguluje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Art. 36. 1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:

1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo

2) wykupienia nieruchomości lub jej części.

2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. W przypadku więc, gdy uchwalony plan jest sprzeczny z dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość domagania się odszkodowania za poniesioną szkodę bądź też wykupienia nieruchomości albo jej części lub zamiany na inną nieruchomość. Jeżeli więc działka była przeznaczona na cele budowlane, a po wejściu w życie planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem jej na tereny zielone, możliwość zabudowy zostanie wykluczona – zaistnieje możliwość domagania się odszkodowania bądź też wykupienia nieruchomości. Karol Lis pisze: „W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może dojść do zmian co do możliwości wykorzystywania i zagospodarowania nieruchomości (…) Zmiana w sposobie korzystania polegać może na tym, że korzystanie z nieruchomości w dotychczasowy sposób (zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem) stanie się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Dzieje się tak w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości lub jej części, np. z budowlanej na pozbawioną prawa zabudowy, na cele publiczne, np. drogę, wodociąg, kanalizację. Konsekwencją będzie spadek wartości nieruchomości.” -tak w „Piśmiennictwo: Praktyczne wyjaśnienia oraz wzory umów i pism” (2001-2012 LexisNexis).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika