e-prawnik.pl Porady prawne

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Pytanie:

Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

26.7.2016

Przez linię rozgraniczającą drogę - rozumie się granice terenów przeznaczonych na pas drogowy lub pasy drogowe ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w wypadku autostrady - w decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady. W liniach rozgraniczających drogi na terenie zabudowy (ulicy) mogą znajdować się również urządzenia infrastruktury technicznej nie związane z funkcją komunikacyjną drogi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (3)

Re: Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

mika

3.4.2018 10:43:5

Re: Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Jaka jest podstawa prawna dej definicji?

Re: Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

mika

3.4.2018 10:43:5

Re: Co to jest linia rozgraniczająca na planie zagospodarowania?

Jaka jest podstawa prawna dej definicji?

Re: Definicja linii rozgraniczającej

MM

29.11.2010 7:38:33

Re: Definicja linii rozgraniczającej

Jak traktować działkę oznaczoną geodezyjnie symbolem "dr", która nie pokrywa się z przebiegiem drogi powiatowej (część działki prowadzi w bok do przyległych posesji i stanowi jedynie komunikację wewnętrzną dla tych zabudowań). Czy to też pozostałe elementy pasa drogowego?

Pokaż wszystkie komentarze (3)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ