e-prawnik.pl Porady prawne

Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

Na czyj wniosek można zmienić plan zagospodarowania przestrzennego gminy i czy taki plan może obejmować tylko część gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

19.8.2011

Sporządzenie i/lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następuje z inicjatywy rady gminy lub na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (art. 14 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Ponadto z wnioskiem może wystąpić każdy, a więc osoba fizyczna, prawa lub inna jednostka organizacyjna. O przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu rozstrzyga w drodze uchwały rada gminy, wyznaczając granice obszaru objętego planem i przedmiot jego ustaleń. Miejscowy plan może obejmować tylko część gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ