Skutek wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy

Pytanie:

Jaki jest skutek wejścia w życie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na wydane wcześniej decyzje o warunkach zabudowy (WZ)?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:
1)    inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
2)    dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. Zatem w sytuacji uchwalenia MPZP właściwy organ obligatoryjnie stwierdza wygaśnięcie decyzji WZ, chyba że ustalenia WZ i MPZP są identyczne lub, gdy na podstawie wydanej uprzednio WZ inwestor uzyskał już ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Taka regulacja wynika z faktu, iż nie mogą istnieć jednocześnie dwa różne uwarunkowania możliwości zabudowania danego terenu. Jednocześnie ustawodawca respektuje zasadę praw nabytych obowiązującym w demokratycznym państwie prawnym, pozwalając na zabudowanie nieruchomości inwestorowi, który uzyskał prawo do zabudowy na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z wcześniej wydanymi warunkami zabudowy w drodze decyzji WZ.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY