e-prawnik.pl Porady prawne

Zabudowanie wejścia do lokalu

Pytanie:

Nasz lokal biurowy jest częścią dużej wspólnoty mieszkaniowej. Wejście do niego jest bezpośrednio z zewnątrz. Chcielibyśmy je zabudować w formie tzw. \" wiatrołapu \". Kto musi wyrazić na to zgodę? Każdy członek wspólnoty osobno, czy wystarczy, że zrobi to zarząd wspólnoty. Kto musi wyrazić zgodę na inwestycję związaną z częścią wspólną wspólnoty mieszkaniowej ?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zabudowanie wejścia do lokalu

28.3.2012

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o własności lokali, czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie. Natomiast zgodnie z ust. 2 do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu zaliczane jest w szczególności, zgodnie z ust. 3 pkt 5 udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej. W związku z tym należy rozważyć, czy budowa wiatrołapu jest przebudową nieruchomości wspólnej.

Definicję przebudowy zawiera art. 3 pkt 7a prawa budowlanego. W świetle tej definicji, przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Wydaje się, że budowę wiatrołapu należy uznać za przebudowę, bowiem zmienia parametry użytkowe budynku. Możliwe jest jednakże potraktowanie budowy wiatrołapu także jako rozbudowy budynku.

W związku z powyższym, budowa wiatrołapu jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Zatem konieczne będzie uzyskanie zgody właścicieli lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ