Wspólnota

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

Awaria pod nieobecność właściciela lokalu

W dużej wspólnocie mieszkaniowej właściciel mieszkania zgłasza, że np. z sufitu leje mu się woda, a przyczyną najprawdopodobniej jest awaria instalacji wodnej w mieszkaniu piętro wyżej. Właściciel (...)

Uchwała zarządu wspólnoty

Uchwała zarządu wspólnoty

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podjął większością głosów członków zarządu uchwałę o wzięciu kredytu na remont nieruchomości. Zarząd składa się 3 osób, 2 osoby były za wzięciem kredytu, (...)

Zarządca sądowy a jego decyzje co do nieruchomości

Zarządca sądowy a jego decyzje co do nieruchomości

Zarządca sądowy nieruchomości podejmuje pewne decyzje związane z remontami. Czy decyzje, które podejmuje zarządca sądowy nieruchomości musi uzgodnić z współwłaścicielami, czy też nie musi (...)

Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

Zarządca sądowy a zaskarżanie uchwał wspólnoty

Jeśli nie zgadzam się podjętymi decyzją wspólnoty mieszkaniowej, to mogę ja zaskarżyć do sądu. Czy również mogę zaskarżyć do sądu decyzje podjęte przez zarządcę sądowego ?

Współposiadanie nieruchomości wspólnej

Współposiadanie nieruchomości wspólnej

Czy właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej może żądać dopuszczenia do posiadania nieruchomości wspólnej?

zniesienie wspólwłasności

zniesienie wspólwłasności

Wspólnota mieszkaniowa uchwałą podjętą większością udziałów postanowiła sprzedać części wspólne ( pomieszczenia gospodarcze na półpiętrach klatek schodowych) Właścicielom. Do przeprowadzenia (...)

Wspólnota mieszkaniowa

Wspólnota mieszkaniowa

Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną.

Remont balustrad balkonów we wspólnocie

Remont balustrad balkonów we wspólnocie

Jestem właścicielem kilku mieszkań z balkonami. Stan balustrad balkonów jest zły. Czy naprawa balustrad balkonów należy do właściciela mieszkania czy też powinna być naprawiona przez wspólnotę (...)

Lokal samodzielny

Lokal samodzielny

Jakie przesłanki powinien spełniać lokal, aby mógł być uznany za samodzielny?

Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności gospodarczej

Wspólnota mieszkaniowa a prowadzenie działalności gospodarczej

Czy wspólnota mieszkaniowa może ingerować w prawo prowadzenia działalności gospodarczej przez właściciela lokalu?

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Zaskarżanie uchwał wspólnoty mieszkaniowej

Z jakich powodów i w jaki sposób dokonać zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej?

Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

Sposób liczenia zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej

W jaki sposób powinny być obliczane zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej?

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Koszty zarządu nieruchomością wspólną

Z czego powinny być pokrywane koszty zarządu nieruchomością wspólną we wspólnocie mieszkaniowej?

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Jak będą kształtować się stosunki między właścicielami odrębnych lokali w budynku z 5 lokalami?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze umowy

Czy do ustanowienia odrębnej własności lokalu może dojść poprzez umowę sprzedaży tego lokalu?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w drodze jednostronnej czynności prawnej

Czy można ustanowić odrębną własność lokalu dla samego siebie?

Kryteria samodzielności lokalu

Kryteria samodzielności lokalu

Jakie kryteria musi spełniać lokal, aby mógł być wydzielony na odrębną własność?

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Jakie istnieją tryby ustanawiania odrębnej własności lokalu?

Zabudowanie wejścia do lokalu

Zabudowanie wejścia do lokalu

Nasz lokal biurowy jest częścią dużej wspólnoty mieszkaniowej. Wejście do niego jest bezpośrednio z zewnątrz. Chcielibyśmy je zabudować w formie tzw. \" wiatrołapu \". Kto musi wyrazić na to (...)

Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości przez gminę

Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości przez gminę

Gmina zamierza regulować z właścicielami tworzącymi wspólnoty mieszkaniowe stan prawny nieruchomości przyległych. W tym celu dokonywane są podziały nieruchomości w celu wydzielenia działek przyległych (...)

Reguła: jeden właściciel-jeden głos we wspólnocie

Reguła: jeden właściciel-jeden głos we wspólnocie

Na podstawie art. 23 pkt 2 Ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa podejmuje na rocznym zebraniu uchwałę o następującej treści: " Wszystkie uchwały na zebraniu będą głosowane według (...)

Wyodrębnienie lokalu w rozbudowanej nieruchomości wspólnej

Wyodrębnienie lokalu w rozbudowanej nieruchomości wspólnej

Czy można rozbudować nieruchomość wspólną i wyodrębnić w niej samodzielny lokal?

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Nieruchomość wspólna i wspólnota mieszkaniowa

Jakie elementy wchodzą w skład nieruchomości wspólnej, jaki jest charakter tej współwłasności?

Konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Jakie są konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali?

Sposób utrzymania nieruchomości wspólnej, wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej

Sposób utrzymania nieruchomości wspólnej, wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej

Jak wygląda sposób utrzymania nieruchomości wspólnej, wchodzącej w skład wspólnoty mieszkaniowej?

Uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową

Uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową

W jaki sposób podejmowane są uchwały właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową?

Kwalifikacje zarządcy nieruchomościami

Kwalifikacje zarządcy nieruchomościami

Wspólnota zawarła umowę o zarząd nieruchomością wspólną z przedsiębiorstwem zajmującym się zarządzaniem nieruchomościami. Jakie kwalifikacje powinien mieć pracownik oddelegowany do sprawowania (...)

Ustalenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Ustalenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną

Czy w drodze procesu sądowego można dochodzić ustalenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną?

Podział pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej

Podział pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej

Jak wygląda podział pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej w przypadku wspólnoty mieszkaniowej?

Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie mieszkaniowej

Czym są czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd we wspólnocie mieszkaniowej?

Pojęcie nieruchomości wspólnej

Pojęcie nieruchomości wspólnej

Co stanowi nieruchomość wspólną we wspólnocie mieszkaniowej?

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Obowiązki wspólnoty mieszkaniowej

Jaki obowiązki ciążą na wspólnocie mieszkaniowej?

Zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

W jakich przypadkach powoływany jest zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej?

Zarząd w małej wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd w małej wspólnocie mieszkaniowej

W jaki sposób sprawowany jest zarząd w małej wspólnocie mieszkaniowej?

Nieruchomość  wspólna we wspólnocie mieszkaniowej

Nieruchomość wspólna we wspólnocie mieszkaniowej

Jaka część budynku i działki stanowi nieruchomość wspólną we wspólnocie mieszkaniowej?

Koszt remontu balkonu w nieruchomości wspólnej

Koszt remontu balkonu w nieruchomości wspólnej

Kto ponosi koszty remontu balkonu w nieruchomość należącej do wspólnoty mieszkaniowej?

Nieruchomość wspólna w rozumieniu ustawy o odrębnej własności lokali

Nieruchomość wspólna w rozumieniu ustawy o odrębnej własności lokali

Jakie części budynku stanowią nieruchomość wspólną w rozumieniu ustawy o odrębnej własności lokali?

Granice przestrzenne samodzielnego lokalu

Granice przestrzenne samodzielnego lokalu

Kto jest odpowiedzialny za utrzymanie urządzeń stanowiących granice przestrze lokalu mieszkalnego?

Pomieszczenia przynależne

Pomieszczenia przynależne

W jakich przypadkach można mówić o pomieszczeniu przynależnym do lokalu mieszkalnego?

Samodzielny lokal mieszkalny

Samodzielny lokal mieszkalny

Jak należy rozumieć pojęcie samodzielnego lokalu mieszkalnego?

Zakres odpowiedzialności za nieruchomość wspólną

Zakres odpowiedzialności za nieruchomość wspólną

Za utrzymanie jakich części nieruchomości odpowiada właściciel samodzielnego lokalu?

Obowiązki małych i dużych wspólnot mieszkaniowych

Obowiązki małych i dużych wspólnot mieszkaniowych

Czym różnią się obowiązki małych i dużych wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnota mieszkaniowa a podatek dochodowy od osób prawnych

Wspólnota mieszkaniowa a podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wspólnota mieszkaniowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Budynek wspólnoty mieszkaniowej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Budynek wspólnoty mieszkaniowej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Jaki jest status prawny właściciela wyodrębnionego lokalu w budynku stojącym na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Czy wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań?

Kompetencje zarządu tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej

Kompetencje zarządu tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej

Jakie kompetencje posiada zarząd tzw. dużej wspólnoty mieszkaniowej?

Kwestia zarządu w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych

Kwestia zarządu w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych

W jaki sposób można uregulować kwestię zarządu w przypadku małych wspólnot mieszkaniowych?

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Rodzaje wspólnot mieszkaniowych

Jakie rodzaje wspólnot mieszkaniowych przewidują przepisy ustawy o własności lokali?

Tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej

Jaki jest tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej?

1

2

3

4

5

...

9

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne