Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Pytanie:

"Zarząd wspólnoty mieszkaniowej pomimo braku uchwały samowolnie wydawał pieniądze z funduszu remontowego na różne naprawy. Ponadto wysokość tych wydatków znacznie przekraczała koszty funkcjonujące na rynku. Czy Zarząd może wydawać pieniądze z funduszu remontowego bez uchwały? Czy można takimi wydatkami obciążyć Zarząd? "

Odpowiedź prawnika: Wydatki wspólnoty poniesione bez uchwały

Zgodnie z Ustawą o własności lokali właściciele lokali obowiązani są ponosić wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (w części nie znajdującej pokrycia w ewentualnych pożytkach i innych przychodach). Do tych wydatków ustawa zalicza w szczególności (a więc nie jedynie):

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,  
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,  
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,  
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,  
 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. 

Wspólnotę reprezentuje zarząd, który w zakresie zwykłego zarządu podejmuje decyzje samodzielnie, a więc bez uprzedniej uchwały właścicieli. Uchwały właścicieli wymagają sprawy określone wyraźnie w art. 22 ust. 3 Ustawy. Dysponowanie środków z funduszu remontowego nie wymaga uchwały właścicieli lokali. Należy jednak wskazać, iż drobne bieżące naprawy powinny być dokonywane z zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej, a nie z funduszu. Nie ma również możliwości, aby obciążyć zarząd nadmiernymi wydatkami; właściciele mogą podjąć jedynie uchwałę o nieudzieleniu zarządowi absolutorium z wykonywania obowiązków.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Mieczysław 2023-01-11 19:18:30

  Skoro zarząd może rozporządzać środkami związanymi li tylko z zwykłym zarządem, a inne środki w drodze uchwały i wykonanie uchwały wymaga udzielenia pełnomocnictwa, to wydatkowanie dodatkowych środków poza konieczną konserwacją jest nadużyciem.

 • Zenon 2017-12-15 19:22:03

  Plan gospodarczy na 2017 r zakładał wykonanie audytu remontowego na kwotę 2500zł a Administrator zamówił i zapłacił 12tyś a zarząd wspólnoty nic na ten temat nie wie .Jakie kroki teraz powinien zdobić zarząd wspólnoty?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika