Wspólnota mieszkaniowa

Pytanie:

"Balkony przyległe do lokalu są własnością indywidualną właściciela. Czy balustrady balkonowe jako część składowa elewacji są własnością wspólną."

Odpowiedź prawnika: Wspólnota mieszkaniowa

Kwestia którą Państwo poruszają, jest kwestią sporną i często pojawia się w odniesieniu do ponoszenia kosztów remontowych budynków. „Właściciel lokalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzymaniem w należytym stanie balkonu stanowiącego pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych w tym lokalu. Wydatki na remonty i bieżącą konserwację części budynku, które są elementem konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem obciążają wspólnotę mieszkaniową.” - tak uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 marca 2008 r., III CZP 10/2008. De facto więc uznano, że remont części balkonu „wewnętrznej” (np. posadzka, zdobienia, malowanie ścian) należy do właściciela lokalu. Natomiast remont części „zewnętrznych” (np. poręcze, podstawa konstrukcyjna) obciąża wspólnotę. Jest to kwestia sporna zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie. W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 października 2002 r. (III RN 153/2001) wskazano, że: „Balkon przylegający do lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności i służący do wyłącznego użytku jego właściciela, stanowi część składową tego lokalu, a koszty jego utrzymania w należytym stanie, w tym także jego odtworzenia, nie obciążają wspólnoty mieszkaniowej budynku, lecz właściciela lokalu mieszkalnego”. Warto zwrócić również uwagę na kontrowersyjne – skrytykowane w doktrynie - orzeczenie Sądu Najwyższego - Izby Cywilnej, uchwałę z dnia 19 czerwca 2007 r. (III CZP 59/2007): „Określenie zasad korzystania przez właściciela lokalu z części wspólnych budynku w zakresie przekraczającym jego udział w nieruchomości wspólnej może nastąpić w umowie zawartej ze wspólnotą mieszkaniową”. W zasadzie przekreślałoby to możliwość umownego uregulowania obowiązków remontowych części nieruchomości należących do użytku wspólnego. W ramach usługi Zapytaj Prawnika nie jest możliwe udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie, bowiem wymaga ono sporządzenia opinii prawnej, jednakże stwierdzić można, że - jeżeli akt własności lokalu nie precyzuje tego w inny sposób, część wewnętrzna balkonu jest własnością członka wspólnoty, natomiast część zewnętrzna jest własnością wspólną i jej remont obciąża całą wspólnotę.

 Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika