Śmierć właściciela, a pokrycie kosztów wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

"Właściciel lokalu zmarł w lipcu. Obecnie w lokalu mieszkalnym przebywają osoby (spadkobiercy) o nieznanym dla zarządu wspólnoty tytule prawnym do lokalu. Osoby te nie płacą zaliczek na pokrycie kosztów wspólnoty mieszkaniowej. Jakie czynności prawne wobec tych osób powinien podjąć zarząd wspólnoty mieszkaniowej, aby odzyskać swoje należności? Kogo Wspólnota może pozwać do sądu w postępowaniu upominawczym?"

Odpowiedź prawnika: Śmierć właściciela, a pokrycie kosztów wspólnoty mieszkaniowej

Zgodnie z art. 1030 kodeksu cywilnego za długi spadkowe, także te związane z majątkiem (w tym wypadku lokalem) spadkodawcy, powstałe po jego śmierci odpowiadają solidarnie wszyscy spadkobiercy. Oznacza to, że wspólnota mieszkaniowa może domagać się zwrotu tych pieniędzy zarówno od wszystkich spadkobierców jak i od każdego z osobna. Jeżeli chodzi o możliwość wyegzekwowania opłat, pozew skierować można przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim spadkobiercom. W pierwszych dwóch przypadkach w razie uzyskania tytułu egzekucyjnego w stosunku do części spadkobierców, zapłaty domagać można się tylko od nich (art. 779 kodeksu postępowania cywilnego). Jeżeli tytuł egzekucyjny skierowany jest przeciwko wszystkim spadkobiercom, wierzyciel ma swobodny wybór, od którego z nich będzie domagał się zapłaty.

 

Jeszcze jeden instrument prawny, który może zostać wykorzystany w tym przypadku, określony został w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali. Mówi on, że w razie długotrwałego zalegania właściciela lokalu (spadkobierców) z zapłatą należnych opłat, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji. Ustawa nie precyzuje co należy rozumieć pod pojęciem "długotrwałości". Wydaje się, że pojęcie to powinno się rozpatrywać w odniesieniu do konkretnego przypadku. Licytacja odbywa się na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji nieruchomości.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika