e-prawnik.pl Porady prawne

Konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej

Pytanie:

Jakie są konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej przez właścicieli lokali?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Konsekwencje nieudzielania absolutorium dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej

10.3.2012

Podstawą do udzielenia absolutorium dla zarządu wspólnoty jest art. 29 ust. 2 ustawy o własności lokali. Zgodnie z tym przepisem „Właściciele podejmują uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, z prowadzonej przez niego działalności.”. Prawo do kontroli działalności zarządu przysługiwać będzie każdemu z właścicieli.

Jak słusznie wskazuje Roman Dziczek nieudzielenie absolutorium członkom zarządu, jeżeli nie skutkowało ich odwołaniem, stanowi jedynie wyraz dezaprobaty dla ich działalności w okresie objętym sprawozdaniem. Może jednak być także uzasadnieniem wniosku właściciela lub właścicieli lokali o ustanowienie zarządcy przymusowego przez sąd, w trybie art. 26 (zarząd nie wypełnia prawidłowo swoich obowiązków lub narusza zasady prawidłowej gospodarki) – Roman Dziczek Najnowsze wydanie:Własność lokali. Komentarz, wzory pozwów i wniosków sądowych Warszawa 2010 LexisNexis (wydanie V) ss. 344. Naturalnym następstwem nieudzielenia absolutorium jest przystąpienie do głosowania w sprawie odwołania członków zarządu. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy głosowanie w tym przedmiocie było objęte porządkiem obrad.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ