Budynek wspólnoty mieszkaniowej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Pytanie:

"Jaki jest status prawny właściciela wyodrębnionego lokalu w budynku stojącym na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym?"

Odpowiedź prawnika: Budynek wspólnoty mieszkaniowej na gruncie w użytkowaniu wieczystym

Kwestię przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych reguluje ustawa o własności lokali. Zgodnie z jej art. 3 ustawy o własności lokali w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Odnosi się to także do prawa użytkowania wieczystego, przy czym właściciel lokalu wyodrębnionego zamiast udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej uzyskuje udział w prawie użytkowania wieczystego.


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika