Wniesienie uchwały pod obrady zebrania wspólnoty

Pytanie:

"Czy wniesiony przez każdego właściciela projekt uchwały musi być poddawany pod głosowanie? Czy istnieje przepis prawa mówiący o konieczności poddawania pod głosowanie uchwał, których projekt wniesiony został przez przynajmniej 10% właścicieli (liczone udziałami)? Jeśli dopiero te 10% zobowiązują do poddania pod głosowanie uchwały, to jaki artykuł o tym mówi? "

Odpowiedź prawnika: Wniesienie uchwały pod obrady zebrania wspólnoty

Wg art. 31 pkt. b Ustawy o własności lokali 1/10 właścicieli (liczona wg liczby osób,  a nie udziałów) ma prawo wystąpić do zarządu lub zarządcy o zwołanie zebrania właścicieli. Wniosek powinien zawierać wyszczególnienie spraw, które powinny znaleźć się w porządku obrad zebrania. W ten sposób można doprowadzić do głosowania nad uchwałą.

Jeśli natomiast zebranie zwołuje zarząd (zarządca), to możliwie jest wystąpienie o uzupełnienie porządku obrad przez właściciela (-li). Nie ma znaczenia, że z projektem uchwały występuje tylko jeden właściciel. Ustawa przewiduje bowiem, że na zebraniu podejmuje się uchwały właścicieli, a przy tym nie ustanawia ograniczeń, jakie obowiązują przy zwoływaniu zebrania. Projekt uchwały należy jednak zgłosić zarządcy w odpowiednim czasie, tak by mógł zamieścić uchwałę w porządku obrad w zawiadomieniu. Uchwała może być też przedstawiona bezpośrednio na zebraniu, jeśli przegłosowana zostanie zmiana porządku obrad.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Rafał 2019-12-14 08:56:15

    Witam; Jestem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Czy jako reprezentant wspólnoty mogę zgłosić do pozostałych członków Zarządu wniosek formalny o przeprowadzenie uchwały bez zbierania 10% podpisów mieszkańców. W końcu wybrali mnie jako Członka Zarządu i teoretycznie reprezentuje ok 17 % mieszkańców , bo tak to się rozkładan na iloś członków zarządu. Pozdrawiam

  • Jot Es 2017-02-22 21:00:36

    Chciałbym wytknąć specjaliście z "e-prawnika.pl ", że niezbyt dokładnie zapoznał się z treścią cytowanego artykułu (art.31, pkt.b) ustawy o własności lokali. W ten sposób wprowadził w błąd pytającego. Pozdrawiam. J.S.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika