Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Pytanie:

"Kamienica należy do 6 współwłaścicieli. Znajduje się w niej 8 lokali wydzielonych. Rozumiem, że klatka schodowa oraz poszczególne inne części kamienicy zaznaczone na planie jako części wspólne nie podlegają podziałowi często z racji ich natury i przeznaczenia (np. klatka schodowa). Pytanie dotyczy korzystania z części klatki schodowej. Czy poszczególni lokatorzy maja prawo przechowywać na klatce swoje przedmioty (tutaj stare szafki)? Czy osoba przetrzymująca swoją własność może odmówić jej usunięcia? Jeśli tak, to czy w związku z tym ja mam takie samo prawo do przechowywania moich "gratów" w którejkolwiek części należącej do nas wszystkich? Moje pisemne prośby o usunięcie szafek zostały zignorowane, na zebraniu postanowiono, że "szafki zostają". Jakie ja mogę powziąć kroki w celu uprzątnięcia klatki?"

Odpowiedź prawnika: Korzystanie z części wspólnej nieruchomości

Z punktu widzenia przepisów dotyczących współwłasności należy skłonić się ku poglądowi, iż ani Pani, ani żaden inny współwłaściciel nie może skutecznie żądać usunięcia wspomnianych szafek z części wspólnych. Klatki schodowe faktycznie należy zakwalifikować jako części wspólne. Z punktu widzenia prawa właściwie jeden właściciel lokalu może korzystać z klatki „tuż pod drzwiami drugiego”. Musiałoby to jednak pozostawać zawsze w zgodzie z zasadą wynikającą z przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którą każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Chodzi zatem o to, że korzystanie z klatki schodowej przez każdego z Państwa nie może uniemożliwiać swobodnego korzystania przez pozostałych współwłaścicieli, Należy zatem stwierdzić, iż jeżeli wspomniane szafki Pani ani innych współwłaścicielom nie utrudniają korzystania z części wspólnej nieruchomości, nie może się Pani skutecznie domagać ich usunięcia.

Pozostają jednak jeszcze przepisy przeciwpożarowe. Mianowicie swoje żądanie usunięcia opisanych szafek mogłaby Pani poprzeć wymaganiami stawianymi przez Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji – między innymi - przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C), czy też od linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V; poza tym lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Adam 2012-04-18 14:53:55

    Co mam zrobić jeśli (sytuacja moja pasuje jak ulał do opisanej powyżej) chcę aby sąsiad usunął swoje rzeczy z korytarza. Mogę pisemnie zwrócić się do zarządcy nieruchomości, a jeśli i to nie poskutkuje, czego się obawiam, to jakie podjąć następne kroki?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika